BKNS 2024: Permohonan Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah Secara Online

Kerajaan Negeri Sabah membuka permohonan Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah 2024 untuk pelajar berkelayakan yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat Diploma, Sarjana Muda, dan Sarjana pada tahun 2024. Biasiswa ini hanya diberikan kepada pelajar yang telah diterima di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan sedang mengikuti pengajian dalam bidang kursus yang diiklankan.

Syarat Kelayakan

Permohonan ini terbuka kepada warganegara Malaysia yang berasal dan bermastautin di Sabah, dengan syarat salah seorang ibu atau bapa pemohon juga berasal dan dilahirkan di Sabah.

Bidang pengajian yang ditawarkan termasuk Diploma dalam bidang seperti Aktuari Sains Perikanan, Kejuruteraan Sains Tulen, dan Perakaunan. Sementara itu, Sarjana Muda mencakup bidang seperti Farmasi Pergigian, Kejuruteraan Perhutanan, dan Perubatan Veterinar. Sarjana pula terbuka dalam bidang “Science, Technology, Engineering, and Mathematics” (STEM) dengan mod pengajian sepenuh masa.

Pemohon perlu memenuhi syarat kelayakan seperti had umur dan kelayakan akademik yang berbeza mengikut peringkat pengajian. Contohnya, pemohon Diploma perlu memperoleh sekurang-kurangnya 5A dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), manakala pemohon Sarjana Muda perlu memperoleh sekurang-kurangnya PNGK/CGPA 3.5 dalam Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau kelayakan setaraf.

Permohonan BKNS 2024

Permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang www.biasiswa.sabah.gov.my. Permohonan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat tidak akan dipertimbangkan. Keputusan permohonan akan diumumkan melalui e-mel kepada pemohon.

Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah ini adalah peluang yang berharga bagi pelajar Sabah untuk melanjutkan pengajian mereka. Diharapkan mereka akan dapat memberi sumbangan dalam pembangunan Sabah di pelbagai bidang ilmu.

Info lanjut dan iklan permohonan: https://biasiswa.sabah.gov.my/pdf/IKLAN_BKNS_2023.pdf

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment