Guru

delima jenis id

Jenis ID Pengguna Dalam DELIMA

Dalam usaha memodenkan pendekatan pembelajaran dan pengurusan sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan pelantar DELIMa (Digital Educational Learning Initiative Malaysia) yang ...

semakan kenaikan pangkat

Semakan Kenaikan Pangkat KPM

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyediakan platform ePangkat untuk memudahkan proses kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana ...