Informasi

eperolehan login

ePerolehan Login

ePerolehan adalah sebuah sistem perolehan elektronik yang dibangunkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) untuk memudahkan proses perolehan kerajaan secara atas talian. ...

SEMAKAN KERJAYA KKM

Semakan Kerjaya KKM 2024

Portal Semakan Kerjaya Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah satu platform penting yang disediakan oleh Bahagian Sumber Manusia KKM. Portal ini memudahkan ...

SEMAKAN MEDSI UPSI

MEDSI UPSI

MEDSI, atau Malaysian Educators Selection Inventory, adalah satu ujian penilaian yang diwajibkan bagi calon yang ingin melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan ...