CIDB CIMS: Login dan Cara Mohon/ Renew Kad Hijau

CIDB CIMS, atau Construction Industry Management System, merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Sistem ini direka untuk memudahkan pengurusan dan pemantauan sektor pembinaan di Malaysia. CIDB, sebagai badan yang bertanggungjawab dalam memastikan perkembangan industri pembinaan negara berjalan dengan lancar dan efisien, telah memperkenalkan CIMS sebagai platform utama bagi pemain industri untuk berinteraksi dengan CIDB dalam pelbagai urusan berkaitan peraturan, pendaftaran, dan pengesahan.

Apa itu CIDB CIMS

CIDB CIMS adalah sebuah portal bersepadu yang menyediakan pelbagai perkhidmatan dan fungsi untuk memudahkan pengguna dalam sektor pembinaan. Ia menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran kontraktor dan pembekal, pembaharuan lesen, serta pengurusan rekod dan sijil yang berkaitan. Melalui CIMS, CIDB mampu memantau prestasi dan kepatuhan kontraktor serta pembekal terhadap peraturan dan standard industri yang ditetapkan. Ini termasuk pengurusan sumber manusia, keselamatan di tapak bina, serta aspek-aspek lain yang penting untuk menjaga kualiti dan keberkesanan dalam sektor pembinaan.

Login CIDB CIMS

Untuk mengakses CIDB CIMS, pengguna perlu membuat pendaftaran akaun. Proses ini memerlukan pengguna untuk menyediakan maklumat peribadi dan perniagaan yang diperlukan. Setelah pendaftaran selesai, pengguna akan diberikan ID pengguna dan kata laluan yang boleh digunakan untuk log masuk ke dalam sistem. Langkah-langkah untuk log masuk adalah mudah:

  1. Kunjungi laman web rasmi CIDB CIMS di https://cims.cidb.gov.my/smis/regcontractor/index.vbhtml
  2. Masukkan ID pengguna dan kata laluan di ruangan yang disediakan.
  3. Klik butang ‘Log Masuk’ untuk mengakses dashboard CIMS.
cidb login

Penting untuk diingat bahawa maklumat log masuk harus dirahsiakan dan tidak dikongsi dengan pihak lain untuk mengelakkan penyalahgunaan akaun.

Cara Mohon / Renew KAD HIJAU CIDB

KAD HIJAU CIDB adalah sebuah sijil kompetensi yang diperlukan oleh pekerja dalam industri pembinaan di Malaysia. Pembaharuan KAD HIJAU boleh dilakukan melalui portal CIDB CIMS dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Log masuk ke dalam akaun CIDB CIMS https://cims.cidb.gov.my/smis/regcontractor/index.vbhtml
  2. Pilih Pembaharuan KAD HIJAU’ dari menu.
  3. Isi dan kemas kini maklumat yang diperlukan dalam borang pembaharuan.
  4. Buat pembayaran yuran pembaharuan melalui kaedah pembayaran yang disediakan.
  5. Setelah pembayaran disahkan, pengguna akan menerima pengesahan pembaharuan KAD HIJAU.

Proses pembaharuan ini penting untuk memastikan bahawa pekerja dalam sektor pembinaan kekal mematuhi standard dan keperluan yang ditetapkan oleh CIDB, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja.

Kesimpulannya, CIDB CIMS memainkan peranan penting dalam memudahkan pengurusan dan pemantauan industri pembinaan di Malaysia. Ia merupakan platform yang membolehkan interaksi efisien antara CIDB dan pelaku industri, serta memastikan pematuhan terhadap standard dan peraturan yang ditetapkan. Penggunaan sistem ini meningkatkan ketelusan, kecekapan, dan keselamatan dalam sektor pembinaan, sekaligus menyumbang ke arah pembangunan infrastruktur yang lebih mampan di Malaysia.

CIDB Careline: 03-55673300

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment