eGTukar : Permohonan dan Semakan Keputusan Pertukaran 2024

Egtukar, atau e-G Tukar, merupakan sistem pertukaran guru yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Sistem ini diwujudkan bagi memudahkan proses pertukaran guru antara sekolah dan negeri dalam Malaysia. Melalui eGTukar, guru dapat mengemukakan permohonan pertukaran sekolah atau negeri secara online, dengan lebih cekap dan teratur.

Apa itu Egtukar

Egtukar adalah modul pertukaran guru yang membolehkan guru-guru di Malaysia mengemukakan permohonan untuk bertukar sekolah atau negeri. Sistem ini diuruskan oleh KPM dan memainkan peranan penting dalam pengurusan sumber manusia dalam bidang pendidikan. Melalui Egtukar, guru dapat memohon untuk bertukar ke sekolah atau negeri lain berdasarkan keperluan perkhidmatan, kekosongan jawatan, dan keperluan opsyen di negeri yang dimohon. Ini termasuk pertukaran antara bahagian/negeri, antara daerah, dan dalam daerah bagi tahun tertentu​​​​.

Permohonan Egtukar

Proses permohonan Egtukar boleh dilakukan secara online melalui laman web KPM https://epgo.moe.gov.my/.

Guru yang berminat untuk bertukar sekolah atau negeri boleh mengisi borang permohonan yang disediakan dalam sistem eGTukar. Tarikh tutup permohonan biasanya ditetapkan oleh KPM, dan guru perlu memastikan mereka mengemukakan permohonan sebelum tarikh akhir yang dinyatakan. Permohonan ini terbuka untuk sesi-sesi tertentu dalam setahun, contohnya sesi Januari dan Jun​​​​.

Semakan Egtukar

Selepas mengemukakan permohonan, guru boleh melakukan semakan status permohonan mereka melalui sistem eGTukar di https://epgo.moe.gov.my/.

Semakan ini membolehkan guru mengetahui status permohonan mereka, sama ada berjaya atau tidak. Semakan status ini juga boleh dilakukan secara online, memudahkan guru untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai permohonan mereka tanpa perlu mengunjungi pejabat KPM secara fizikal​​.

Nombor untuk Dihubungi

Untuk sebarang pertanyaan atau bantuan berkaitan dengan Egtukar, guru boleh menghubungi Kementerian Pendidikan Malaysia melalui nombor telefon +603 8884 6456. Nombor ini menyediakan saluran komunikasi bagi guru untuk mendapatkan maklumat lanjut atau penjelasan mengenai proses Egtukar​​.

Melalui sistem Egtukar, KPM berusaha untuk memperbaiki dan mempermudah proses pertukaran guru di Malaysia, memastikan keperluan pendidikan dan kebajikan guru terjaga dengan baik.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.