eGUMIS Semakan

eGUMIS, atau Sistem Maklumat Wang Tak Dituntut Kerajaan Elektronik, adalah portal yang disediakan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) untuk membantu rakyat Malaysia mengesan dan menuntut wang yang tidak dituntut. Portal ini menjadi satu platform yang memudahkan proses pencarian dan tuntutan bagi wang yang tidak aktif atau terlupa seperti akaun bank tidak aktif, deposit tetap, pulangan insurans, dan lain-lain.

Semakan eGUMIS

Laman web ramsi egumis: https://egumis.anm.gov.my/

  1. Pendaftaran Pengguna: Untuk menggunakan eGUMIS, pengguna perlu mendaftar terlebih dahulu di laman web rasmi eGUMIS. Pendaftaran memerlukan pengisian maklumat peribadi asas dan pengesahan identiti melalui nombor MyKad.
  2. Log Masuk dan Semakan: Setelah berdaftar, pengguna boleh log masuk menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang ditetapkan. Dari dashboard eGUMIS, pengguna boleh melakukan semakan wang tak dituntut dengan memasukkan nombor MyKad.
  3. Tuntutan dan Pengembalian Wang: Jika sistem mengesan ada wang tak dituntut atas nama pengguna, ia akan memaparkan jumlah dan sumber wang tersebut. Pengguna boleh melanjutkan dengan mengisi butiran penerima pembayaran dan mengunggah dokumen yang diperlukan untuk proses tuntutan.
  4. Penerimaan Pembayaran: Sekiranya tuntutan disahkan, wang akan dipindahkan ke dalam akaun bank yang telah didaftarkan dalam masa 30 hari bekerja.

Kelebihan Menggunakan eGUMIS

  • Kemudahan Akses: eGUMIS menyediakan satu platform yang mudah dan boleh diakses dari mana-mana sahaja untuk semakan wang tak dituntut.
  • Proses Tuntutan yang Efisien: Penggunaan sistem elektronik mempercepat proses semakan dan tuntutan berbanding kaedah manual.
  • Keselamatan Data Terjamin: JANM menjamin keselamatan dan kerahsiaan data pengguna dengan mematuhi dasar keselamatan yang ketat.

Pentingnya Semakan Berkala

Adalah disarankan untuk melakukan semakan berkala di portal eGUMIS kerana database dikemaskini secara rutin. Ini memastikan bahawa pengguna tidak terlepas daripada tuntutan wang yang mungkin berhak mereka terima.

Untuk maklumat lebih lanjut dan untuk mendaftar, sila layari laman web eGUMIS.

Kesimpulan

eGUMIS membawa banyak manfaat bagi rakyat Malaysia dalam menguruskan kewangan yang tidak dituntut. Dengan menggunakan portal ini, pengguna dapat mengesan dan menuntut hak mereka dengan mudah dan selamat. Jadi, adalah penting bagi setiap warganegara untuk memanfaatkan sumber ini dan memastikan mereka tidak kehilangan wang yang sepatutnya menjadi milik mereka.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment