eOperasi : Login Sistem Pengurusan Sekolah KPM 2024

EOperasi adalah salah satu modul di dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pengurusan data berkaitan dengan guru dan bukan guru di sekolah. Modul ini diperkenalkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) KPM dan diselenggarakan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), dan Sektor Operasi Pendidikan (SOP) KPM.

E-Operasi melibatkan beberapa kategori pengguna, iaitu pentadbir sistem dan pengguna. Sasaran pengguna utama modul ini adalah pentadbir sistem di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah, dan Sekolah, serta pengguna seperti guru dan bukan guru. Namun, hanya pengguna yang telah didaftarkan oleh Pentabir Sistem sahaja dibenarkan untuk mendaftar dan menggunakan modul ini.

Login eOperasi

Pentadbir sistem yang telah dilantik oleh KPM dibenarkan untuk menggunakan modul ini mengikut peranan yang telah ditetapkan.

eoperasi

Sebagai aplikasi web, pengguna bertanggungjawab untuk merahsiakan pengenalan identiti masing-masing. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Malaysia menegaskan bahawa pihak pengguna harus mengambil langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk menghindari pencerobohan pengenalan identiti dan kecuaian yang mungkin timbul. KPM tidak bertanggungjawab terhadap masalah yang timbul akibat pencerobohan pengenalan identiti pengguna dan kecuaian yang disebabkan oleh pihak pengguna.

E-Operasi merupakan langkah proaktif bagi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam meningkatkan pengurusan data di sekolah. Dengan modul ini, pengurusan data berkaitan dengan guru dan bukan guru dapat dilakukan dengan lebih teratur dan mudah. Namun, keselamatan penggunaan aplikasi ini tetap menjadi tanggungjawab pengguna masing-masing.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment