ePKM : Login e-Profil Kerjaya Murid KPM

ePKM, yang merupakan singkatan daripada eProfil Kerjaya Murid, adalah sebuah sistem yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Sistem ini direka seiring dengan perkembangan teknologi semasa dan merupakan salah satu rancangan kerajaan dalam “Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia”. Kewujudan ePKM ini memainkan peranan penting dalam mengumpulkan dan mengakses data mengenai murid di Malaysia, memudahkan pelbagai pihak yang memerlukan informasi tersebut untuk membuat penilaian terhadap murid-murid ini​​.

Apa itu ePKM

ePKM adalah sistem yang berfungsi sebagai platform bagi memantau perkembangan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) secara dalam talian. Sistem ini membolehkan kerajaan mengumpulkan data rasmi berkaitan personaliti, minat kerjaya, dan perkembangan akademik pelajar. Ia bermula sebagai sistem e Perkhidmatan Kaunseling Murid, yang merupakan inisiatif daripada pihak sekolah, sebelum diperluaskan untuk manfaat yang lebih meluas. Tujuannya adalah untuk menyediakan satu platform yang memudahkan guru pembimbing atau kaunselor untuk mengakses maklumat pelajar, menyimpan rekod perundingan secara dalam talian, dan memudahkan proses analisis data​​.

Login ePKM

Untuk mengakses sistem ePKM, pengguna perlu melawat portal rasmi ePKM pada alamat https://epkm.moe.gov.my.

Selepas itu, bagi murid atau pelajar, pilihan yang perlu dipilih ialah “Pelajar”, diikuti dengan memasukkan No. Kad Pengenalan mereka. Langkah ini memastikan akses yang selamat dan peribadi kepada data dan maklumat yang relevan bagi setiap pelajar​​.

epkm

Nombor dihubungi

Jika terdapat sebarang pertanyaan atau masalah berkaitan dengan ePKM, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan Talian Hotline Sementara Bilik Gerakan Pembukaan Semula Sekolah, iaitu 010 – 431 2531 yang beroperasi dari jam 8.00 pagi hingga 6.00 petang. Selain daripada itu, pertanyaan juga boleh dikirim melalui e-mel yang tertera di laman web KPM. Talian ini menyediakan sokongan untuk pelbagai isu, termasuklah yang berkaitan dengan ePKM

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment