Google Scholar: Login dan Panduan Menggunakannya

Google Scholar merupakan sebuah platform pencarian yang dikhususkan untuk literatur akademik. Ia membolehkan pengguna khussunya pelajar universiti mencari jurnal, tesis, artikel, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan topik penyelidikan mereka. Artikel ini akan membincangkan langkah-langkah asas dalam menggunakan Google Scholar untuk tujuan penyelidikan.

Langkah Pertama: Akses ke Google Scholar

 1. Buka Penyemak Imbas Web: Buka browser web pilihan anda dan pergi ke laman web Google Scholar fi https://scholar.google.com/
 2. Log Masuk atau Daftar: Jika anda sudah mempunyai akaun Google, log masuk untuk akses yang lebih personal. Jika tidak, anda masih boleh menggunakan Google Scholar tanpa perlu log masuk.

Langkah Kedua: Melakukan Pencarian

 1. Kata Kunci: Masukkan kata kunci atau frasa yang berkaitan dengan topik penyelidikan anda dalam kotak pencarian.
 2. Pilih Sumber: Anda boleh memilih untuk mencari artikel, tesis, atau buku. Pilih jenis sumber yang paling sesuai dengan keperluan anda.
 3. Tekan ‘Search’: Klik pada butang ‘Search’ atau tekan ‘Enter’ pada papan kekunci.

Langkah Ketiga: Menilai Keputusan

 1. Baca Tajuk dan Abstrak: Tajuk dan abstrak akan memberi anda gambaran asas tentang isi kandungan.
 2. Periksa Tahun Penerbitan: Pastikan sumber tersebut baru dan relevan.
 3. Lihat Bilangan Citation: Ini adalah petunjuk tentang kredibiliti dan kepentingan sumber tersebut dalam komuniti akademik.

Langkah Keempat: Mengakses Artikel

 1. Klik Tajuk: Untuk membaca artikel penuh, klik pada tajuk artikel.
 2. Akses Melalui Institusi: Jika artikel tidak percuma, anda mungkin perlu mengaksesnya melalui institusi pendidikan atau perpustakaan.

Langkah Kelima: Manfaatkan Fungsi Tambahan

 1. Simpan: Anda boleh menyimpan artikel ke dalam ‘My Library’ anda di Google Scholar untuk akses mudah di masa depan.
 2. Cite: Google Scholar juga menyediakan format citation yang boleh anda gunakan dalam karya anda.

Memahami cara menggunakan Google Scholar adalah penting untuk memastikan kualiti dan kredibiliti informasi yang anda kumpul. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, anda akan lebih mahir dalam melakukan penyelidikan akademik yang efektif dan efisien.

Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu anda dalam menggunakan Google Scholar sebagai alat penyelidikan yang berkesan. Selamat mencari dan menulis!

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment