Jenis ID Pengguna Dalam DELIMA

Dalam usaha memodenkan pendekatan pembelajaran dan pengurusan sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan pelantar DELIMa (Digital Educational Learning Initiative Malaysia) yang bertujuan untuk memperkasakan pengajaran dan pembelajaran melalui teknologi digital. Di dalam ekosistem DELIMa, terdapat lima jenis ID pengguna yang memainkan peranan kritikal dalam operasi harian sekolah. Artikel ini akan mengupas lebih mendalam mengenai peranan setiap ID tersebut.

id delima

1. ID Murid

ID Murid dalam pelantar DELIMa memberikan pelajar akses kepada sumber pembelajaran, materi kursus, dan aktiviti pembelajaran yang interaktif. Dengan menggunakan ID ini, pelajar dapat mengakses pelbagai bahan pembelajaran yang disesuaikan dengan keperluan dan tahap penguasaan mereka. Ini termasuklah akses ke video pengajaran, kuiz, dan bahan interaktif lain yang dapat meningkatkan pengalaman belajar sambil menyediakan platform yang menarik dan menyeronokkan.

2. ID Guru

ID Guru adalah kunci kepada fungsi pengajaran dalam DELIMa. Guru menggunakan ID ini untuk mengatur, mencipta, dan menguruskan sesi pembelajaran serta materi pengajaran. ID Guru membolehkan pengguna untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pelajaran, melakukan penilaian, dan berkomunikasi dengan pelajar. Lebih penting lagi, ID ini memungkinkan guru untuk memantau kemajuan pelajar secara individu dan kumpulan, membolehkan intervensi tepat pada masanya untuk membantu pelajar yang memerlukan bantuan tambahan.

3. ID Content Manager

ID Content Manager memainkan peranan penting dalam menyediakan dan mengurus kandungan pelajaran yang berkualiti tinggi di pelantar DELIMa. Pengguna dengan ID ini bertanggungjawab untuk memastikan materi yang disediakan adalah relevan, terkini, dan memenuhi standard pendidikan yang ditetapkan. Content Manager juga berperanan dalam mengaudit kandungan kursus untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

4. ID Pentadbir Sekolah

ID Pentadbir Sekolah diberikan kepada staf pentadbiran yang menguruskan aspek teknikal dan logistik penggunaan DELIMa di peringkat sekolah. Ini termasuk pengurusan akses pengguna, menyelia keamanan data, dan memastikan infrastruktur IT sekolah mencukupi untuk mendukung penggunaan teknologi. Pentadbir juga memastikan bahawa semua fungsi pelantar berjalan dengan lancar dan memenuhi keperluan pengguna sekolah.

5. ID Pengetua/ Guru Besar

Pengetua atau Guru Besar menggunakan ID ini untuk pengawasan dan pengurusan keseluruhan operasi sekolah melalui DELIMa. ID ini memungkinkan akses ke dashboard pengurusan yang menyediakan data komprehensif mengenai prestasi sekolah, kemajuan pelajar, dan keberkesanan program pengajaran. Ini adalah alat penting dalam pengambilan keputusan strategik dan peningkatan kualiti pendidikan sekolah.

Kesimpulan

Pembelajaran digital melalui pelantar DELIMa adalah langkah maju dalam pendidikan yang tidak hanya memudahkan cara pembelajaran, tetapi juga cara pengurusan sekolah yang lebih efektif. Dengan adanya lima jenis ID pengguna, DELIMa menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk semua anggota komuniti sekolah untuk berkolaborasi secara efektif, meningkatkan kualiti pengajaran, dan mengoptimalkan hasil pembelajaran pelajar. Kehadiran pelantar ini bukan sahjadabertujuan untuk teknologisasi pendidikan semata-mata, tetapi juga untuk membina ekosistem pendidikan yang inklusif, beradaptasi, dan inovatif.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment