Kata Hubung: Definisi, Jenis dan Contoh Ayat

Artikel kali ini akan berkongsi mengenai Kata Hubung. Topik ini diajar semasa subjek Bahasa Melayu sekolah rendah dan juga sekolah menengah.

Definisi Kata Hubung

Kata Hubung adalah perkataan yang memainkan peranan untuk menghubungkan atau menyambungkan dua ayat tunggal atau lebih daripada dua ayat untuk membentuk ayat majmuk. Ada beberapa jenis kata hubung yang berbeza dan masing-masing mempunyai fungsi yang tersendiri dalam menyatukan ayat-ayat tersebut. Dalam tulisan ini, kita akan mengkaji jenis-jenis kata hubung dan peranan mereka dalam membentuk ayat majmuk.

Kata Hubung Gabungan

kata hubung gabungan

Kata hubung gabungan adalah jenis kata hubung yang digunakan untuk menyambungkan dua ayat yang memiliki kedudukan atau makna yang sama penting. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata hubung gabungan adalah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki sifat yang setara. Apabila dua ayat digabungkan menggunakan kata hubung gabungan, ia membentuk ayat majmuk gabungan.

Contoh ayat penggunaan kata hubung gabungan:

 • Dia membuka almari lalu mengambil bajunya.
 • Roziah mendengar radio sambil menggosok baju.

Dalam contoh pertama, kata “lalu” menghubungkan dua tindakan yang berlaku berturut-turut, manakala dalam contoh kedua, kata “sambil” digunakan untuk menyatakan dua tindakan yang berlaku serentak.

Kata Hubung Pancangan

kata hubung pancangan

Kata hubung pancangan merupakan jenis kata hubung yang berfungsi untuk menyambungkan satu ayat utama dengan satu atau lebih ayat kecil. Ayat utama adalah ayat yang mempunyau makna utama, manakala ayat kecil adalah ayat yang mempunyai maklumat tambahan atau penjelasan kepada ayat utama. Terdapat tiga jenis kata hubung pancangan, iaitu;

 • kata hubung pancangan relatif
 • kata hubung pancangan komplemen
 • kata hubung pancangan keterangan.

Kata Hubung Pancangan Relatif

Kata hubung pancangan relatif, juga lebih dikenali sebagai kata relatif, berfungsi untuk menghubungkan klausa utama dengan satu klausa kecil yang lain. Bentuk paling umum untuk kata hubung pancangan relatif adalah “yang.”

Contoh penggunaan kata hubung pancangan relatif:

 1. [Asmah bermuram] yang [dia sangat sedih].
 2. Kami akan berhenti menjalani latihan bola sepak yang [hujan bertambah lebat].
 3. Dia tidak putus asa walaupun dia tidak berjaya dalam ujian yang [tersebut].

Dalam contoh-contoh di atas, kata “yang” digunakan untuk menghubungkan ayat utama dengan ayat kecil yang memberikan keterangan tambahan.

Kata Hubung Pancangan Komplemen

Kata hubung pancangan komplemen bertugas sebagai penghubung satu klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada satu klausa utama. Dua contoh kata komplemen yang sering digunakan adalah “bahawa” dan “untuk.”

Contoh penggunaan kata hubung pancangan komplemen:

 1. Saya yakin bahawa dia hadir.
 2. Dia pergi ke rumah jiran untuk memberikan makanan.

Dalam contoh-contoh di atas, kata “bahawa” menghubungkan ayat utama dengan ayat yang memberikan maklumat tambahan, manakala kata “untuk” menyambungkan ayat utama dengan tujuan tindakan yang dijelaskan dalam ayat kecil.

Kata Hubung Pancangan Keterangan

Kata hubung pancangan keterangan berfungsi sebagai penghubung klausa yang memberikan keterangan pada satu klausa utama. Contoh kata keterangan termasuk “kerana, hingga, kalau, agar, jika, sungguhpun, supaya, apabila.”

Contoh penggunaan kata hubung pancangan keterangan:

 1. Saya naik tangga kerana lif rosak.
 2. Dia akan pulang ke rumah apabila dia selesai bekerja.

Dalam contoh-contoh di atas, kata hubung pancangan keterangan digunakan bagi menyambungkan ayat utama dengan sebab atau waktu yang dijelaskan dalam ayat kecil.

Dalam subjek bahasa Melayu, pemahaman mengenai jenis-jenis kata hubung dan cara penggunaannya adalah penting untuk membina ayat majmuk yang jelas dan padu. Harap penerangan ini membantu meningkatkan pemahaman kita tentang fungsi kata hubung dalam bahasa Melayu.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment