Kata Majmuk: Jenis, Contoh dan Penggunaan Ayat

Kata majmuk adalah istilah linguistik yang merujuk kepada gabungan dua atau lebih kata dasar untuk membentuk makna yang spesifik. Dalam Bahasa Melayu, terdapat beberapa jenis kata majmuk yang perlu dipahami, iaitu kata majmuk rangkaian kata bebas, kata majmuk istilah khusus, dan kata majmuk simpulan bahasa. Selain itu, kita juga akan mengupas penggandaan kata majmuk dan kata majmuk mantap.

Kata Majmuk

Kata majmuk adalah fenomena linguistik yang terjadi apabila dua atau lebih kata dasar digabungkan untuk membentuk makna yang lebih spesifik. Dalam Bahasa Melayu, terdapat dua jenis utama kata majmuk, iaitu kata majmuk yang bercantum dan kata majmuk yang terpisah.

Jenis-Jenis Kata Majmuk

 • Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas
 • Kata Majmuk Istilah Khusus
 • Kata Majmuk Simpulan Bahasa
 • Kata Majmuk Mantap

Kata Majmuk Bercantum

Kata majmuk bercantum adalah kata majmuk di mana kata dasar digabungkan tanpa ada ruang antara kata-kata tersebut. Contohnya termasuk “kereta api,” “bulan madu,” “jalan raya,” “balai polis,” dan “ambil alih.” Dalam kata majmuk ini, kata-kata penyusunnya menyatu secara padu untuk membentuk makna yang khusus.

Kata Majmuk Terpisah

Sementara itu, kata majmuk terpisah adalah kata majmuk di mana kata dasar yang menyusunnya dipisahkan oleh ruang atau tanda hubung. Contohnya termasuk “kota raya,” “buah tangan,” “anak laki-laki,” dan “air mata.” Kata-kata ini mempunyai makna yang berbeza apabila dipisahkan daripada gabungan mereka.

Jenis-Jenis Kata Majmuk

Selain itu, kata majmuk juga boleh dibahagikan kepada beberapa jenis yang lain, iaitu kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas, kata majmuk kiasan (peribahasa), dan kata majmuk istilah khusus.

Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas

Kata majmuk ini terdiri daripada rangkaian kata bebas yang tidak mempunyai hubungan langsung antara perkataan pertama dan perkataan kedua. Contoh kata majmuk ini termasuk

 • kereta api -yang bermaksud kereta yang bergerak di atas rel
 • bulan madu – yang merujuk kepada percutian selepas perkahwinan.
 • Jalan raya
 • Balai polis
 • Ambil Alih

Kata Majmuk Kiasan (Simpulan bahasa)

Kata majmuk kiasan, atau simpulan bahasa, adalah gabungan kata-kata yang membawa maksud kiasan atau makna khusus. Contohnya termasuk;

 • “makan angin,” yang bermaksud bersiar-siar
 • “anak emas,” yang merujuk kepada seseorang yang disayangi atau dihargai.
 • Buah tangan
 • Pilih kasih

Kata Majmuk Istilah Khusus

Kata majmuk istilah khusus terdiri daripada kata-kata yang digunakan untuk merujuk kepada istilah tertentu dalam bidang ilmu, seperti sains, matematik, atau geografi. Contohnya termasuk;

 • bahan kimia
 • garam mineral
 • atur cara
 • cari gali
 • kemas kini
 • urat saraf

Penggandaan Kata Majmuk

Penggandaan kata majmuk adalah proses menggandakan kata majmuk dengan melibatkan kata yang pertama. Ini boleh dilakukan untuk memberikan penekanan atau untuk tujuan tertentu. Contohnya termasuk;

 • “jalan-jalan raya,” di mana kata “jalan” digandakan untuk menekankan bahawa ini merujuk kepada banyak jalan raya
 • “kapal-kapal terbang,” di mana kata “kapal” digandakan untuk merujuk kepada beberapa jenis kapal terbang.

Kata Majmuk Mantap

Kata majmuk mantap adalah kata majmuk yang biasanya dieja sebagai satu perkataan. Contohnya termasuk;

 • antarabangsa
 • sukacita
 • jawatan kuasa
 • olahraga
 • tanggungjawab
 • Bendahari
 • Setiausaha

Kata-kata ini digunakan secara mantap dalam Bahasa Melayu dan tidak memerlukan tanda hubung di antara kata-kata penyusunnya.

Kesimpulannya, kata majmuk adalah unsur penting dalam Bahasa Melayu yang membantu dalam memperkaya bahasa dan memahami makna yang lebih khusus. Memahami jenis-jenis kata majmuk dan penggunaannya yang betul adalah penting dalam berkomunikasi dengan jelas dalam Bahasa Melayu.

Rujukan lain:

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment