Kata Sendi Nama : Definisi, Jenis dan Contoh Ayat

Kata sendi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa lain dalam ayat. ianya memainkan peranan penting dalam membentuk struktur ayat dan membolehkan ayat-ayat menjadi lebih teratur dan bermakna.

Dalam Bahasa Melayu, terdapat pelbagai jenis kata sendi nama yang digunakan dalam pelbagai konteks. Dalam tulisan ini, kita akan meneliti beberapa daripada kata sendi nama yang paling biasa digunakan beserta contoh ayat untuk memahami penggunaan mereka yang tepat.

Contoh Kata Sendi Nama dan Contoh Ayat

Berikut adalah contoh kata sendi nama dan juga berserta contoh ayatnya.

contoh kata sendi nama
Kata Sendi NamaPenggunaanContoh Ayat
Kepada / Akan / TerhadapDigunakan selepas kata adjektif yang menyatakan perasaan atau sikap.Aiman suka akan Durian.
DiDigunakan untuk tempat.Majlis kahwin itu diadakan di Kulim.
DaripadaDigunakan untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan, dan untuk menunjukkan keanggotaan.Hadiah itu saya terima daripada Azeri.
DariDigunakan untuk tempat, arah atau masa.Bola itu disepk dari luar padang.
Bagi / UntukDigunakan untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain.Ole-ole ini adalah untuk kamu.
DenganDigunakan untuk menyatakan maksud bersama-sama atau serta, bandingan setara, keterangan cara, dan penggunaan sesuatu sebagai alat.Dia pergi bersama dengan barangnya.
Seperti / Seumpama / LaksanabagaiDigunakan untuk membawa maksud perbandingan atau makna persamaan dengan yang lain.Dia garang seperti seekor singa.
Dalam / AntaraDigunakan untuk menyatakan pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak.Dalam perbincangan ini, kami sepakat setuju.
KeDigunakan untuk tempat, masa dan benda konkrit tidak bernyawa.Kami akan bergerak ke Shah Alam esok.
PadaDigunakan untuk masa, manusia, binatang, benda abstrak, dan benda konkrit tertentu.Buku teks itu ada pada Halim.
DemiDigunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang membawa maksud tujuan.Demi ibu dan ayah, dia belajar bersunggu-sungguh.
TentangDigunakan untuk menyatakan makna berkenaan dengan.Masih tiada yang dapat cari penyelesaiany tentang masalah yang dihadapi.
Sejak / SemenjakDigunakan untuk membawa maksud penanda waktu atau masa.Amirah merasa sedih semenjak kehilangan kucing kesayangannya.
OlehDigunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di- dan ter-Dia terbawa-bawa oleh alunan muzik syahdu itu.
Hingga / SampaiDigunakan untuk menyatakan had masa, waktu atau tempat tertentu.Rina belajar hingga ke peringkat tertinggi di universiti.
About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment