Permohonan KIRWAS Bantuan Isi Rumah Wanita Sarawak 2024

Pemberdayaan wanita merupakan salah satu aspek penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berdaya maju. Di Sarawak, inisiatif kerajaan melalui Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak (JWKS) telah melancarkan program khas yang dikenali sebagai Bantuan Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak (KIRWaS) yang bertujuan untuk membantu golongan wanita, khususnya yang menjadi ketua isi rumah atau ibu tunggal, dalam mengembangkan peluang ekonomi mereka. Program ini tidak hanya memberikan bantuan kewangan tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan memberi peluang kepada wanita untuk berdikari serta menghormati kehidupan berkeluarga.

Objektif Program KIRWaS

Program KIRWaS direka dengan beberapa matlamat strategik untuk mendukung wanita di Sarawak:

  • Mengupayakan Wanita: Program ini bertujuan untuk memberdayakan wanita, terutamanya yang memegang peranan sebagai ketua isi rumah, melalui penyediaan bantuan kewangan yang bertujuan untuk memperkuatkan kestabilan ekonomi keluarga.
  • Meningkatkan Pendapatan: Dengan bantuan ini, wanita diharapkan dapat memulakan atau mengembangkan perniagaan kecil-kecilan yang pada akhirnya akan menambah pendapatan keluarga.
  • Meningkatkan Taraf Hidup: Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup penerima manfaat serta keluarga mereka melalui peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.

Bantuan Tunai RM500

Salah satu aspek penting dari program KIRWaS adalah pemberian bantuan tunai sebanyak RM500. Bantuan ini diberikan secara one-off (sekali sahaja) kepada penerima yang layak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Bantuan tunai ini diharapkan dapat membantu meringankan beban kewangan sementara juga memberi peluang kepada penerima untuk menggunakan dana tersebut sebagai modal permulaan atau pengembangan usaha mereka.

Syarat & Kriteria Kelayakan

Untuk layak menerima bantuan ini, pemohon harus memenuhi kriteria berikut:

  • Pemegang kad pengenalan berstatus “K” atau isteri kepada pemegang kad pengenalan “K”.
  • Usahawan wanita Sarawak berumur 18 tahun dan ke atas.
  • Pendapatan isi rumah antara RM1,169 hingga RM4,849.
  • Bukan penerima Bantuan Kebajikan lain.
  • Mengemukakan borang yang lengkap berserta dokumen sokongan yang disahkan.

Proses Permohonan

Permohonan untuk Bantuan KIRWaS boleh dibuat dengan mengisi borang yang tersedia yang boleh diakses melalui pautan QR di brosur atau melalui laman web rasmi JWKS. Semua dokumen sokongan seperti salinan kad pengenalan, buku bank, sijil cerai atau kematian (jika berkaitan), dan pengesahan pendapatan perlu dilampirkan untuk memproses permohonan.

Pemantauan dan Penilaian

Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak juga menetapkan prosedur pemantauan untuk mengukur kejayaan dan impak program ini terhadap penerima. Pemantauan ini dilakukan selama enam bulan selepas penerimaan bantuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan dengan cara yang efektif dan mampu memberi impak positif terhadap kehidupan penerima.

Kesimpulan

Program Bantuan Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak (KIRWaS) adalah inisiatif yang sangat penting dan berharga yang tidak hanya memberikan bantuan kewangan tetapi juga memperkuatkan usaha pemberdayaan wanita di Sarawak. Dengan bantuan ini, wanita diharapkan dapat mengatasi beberapa cabaran ekonomi yang dihadapi dan pada gilirannya, meningkatkan kualiti kehidupan mereka serta keluarga.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment