Maksud Syafakallah, Syafakillah, Syafahallah, Syafakumullah

Ungkapan doa memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian, terutama dalam menzahirkan simpati, empati, dan harapan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit atau mengalami kesulitan. Antaranya, ungkapan “Syafakallah”, “Syafakillah”, “Syafahallah”, dan “Syafakumullah” sering digunakan dalam konteks ini. Artikel kali ini berkongsi maksud, asal usul, serta aplikasi ungkapan-ungkapan tersebut dalam kehidupan seharian umat Islam.

Makna/Maksud dan Asal Usul Syafakallah, Syafakillah, Syafahallah, Syafakumullah

 1. Syafakallah (شفاك الله)
  • Makna: “Semoga Allah menyembuhkanmu (untuk lelaki).”
  • Asal Usul: Ungkapan ini berasal dari kata kerja Arab “شفاء” (syifa’) yang berarti penyembuhan, dan “الله” (Allah), merujuk kepada Tuhan dalam agama Islam. Jadi, “Syafakallah” berarti memohon kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada seseorang.
 2. Syafakillah (شفاك الله)
  • Makna: “Semoga Allah menyembuhkanmu (untuk wanita).”
  • Asal Usul: Mirip dengan “Syafakallah”, namun penggunaannya ditujukan secara spesifik kepada individu wanita. Penggunaan “ki” (كِ) menunjukkan penerima doa tersebut adalah wanita.
 3. Syafahallah (شفاه الله)
  • Makna: “Semoga Allah menyembuhkannya.”
  • Asal Usul: Ungkapan ini digunakan ketika berdoa untuk kesembuhan seseorang yang tidak hadir atau ketika berbicara tentang seseorang dalam ketiga-tiga orang. Ini menunjukkan pemohonan kepada Allah untuk menyembuhkan orang ketiga tersebut.
 4. Syafakumullah (شفاكم الله)
  • Makna: “Semoga Allah menyembuhkan kalian (jamak).”
  • Asal Usul: Digunakan ketika berdoa untuk kesembuhan sekelompok orang. “Kum” (كم) adalah bentuk jamak dalam bahasa Arab yang merujuk kepada lebih dari satu orang.

Aplikasi dalam Kehidupan Seharian

Ungkapan-ungkapan ini tidak hanya digunakan dalam konteks berdoa untuk kesembuhan fizikal dari penyakit atau cedera, tetapi juga sebagai simbol solidariti, kasih sayang, dan doa untuk kesejahteraan umum seseorang. Ini menunjukkan betapa pentingnya doa dan kepercayaan kepada kuasa Allah dalam budaya Islam, serta kekuatan kata-kata yang positif dan penuh harapan dalam proses penyembuhan.

Di dalam kehidupan seharian, ungkapan-ungkapan ini sering digunakan dalam interaksi sosial, baik secara langsung maupun dalam komunikasi digital seperti pesan teks, email, atau di media sosial, terutama ketika seseorang mengetahui bahwa rakan-rakan, keluarga, atau kenalan sedang sakit atau memerlukan doa dan sokongan moral.

Kesimpulan

“Syafakallah”, “Syafakillah”, “Syafahallah”, dan “Syafakumullah” adalah contoh bagaimana bahasa dan agama dapat bersatu dalam menyampaikan pesan kasih sayang dan harapan. Ungkapan-ungkapan ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga doa yang mencerminkan kepercayaan kepada kekuatan penyembuhan dari Allah, serta menguatkan ikatan sosial antara individu dengan menunjukkan empati dan sokongan moral.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment