MEDSI UPSI

MEDSI, atau Malaysian Educators Selection Inventory, adalah satu ujian penilaian yang diwajibkan bagi calon yang ingin melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Ujian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian calon dalam aspek personaliti, sikap, dan nilai yang penting untuk kerjaya dalam bidang pendidikan. Artikel ini akan memberikan panduan terperinci tentang proses MEDSI UPSI, termasuk persediaan, struktur ujian, dan langkah seterusnya selepas ujian.

Apa itu MEDSI?

MEDSI adalah ujian penilaian yang merangkumi beberapa komponen utama seperti:

 1. Inventori Personaliti
  • Menilai sifat-sifat personaliti yang penting bagi seorang pendidik.
 2. Inventori Minat Kerjaya
  • Mengukur minat calon terhadap kerjaya dalam bidang pendidikan.
 3. Inventori Sikap dan Nilai
  • Menilai sikap dan nilai yang sesuai dengan profesion perguruan.

Proses Permohonan dan Pendaftaran

Untuk menduduki ujian MEDSI, calon perlu mengikuti beberapa langkah berikut:

 1. Permohonan Melalui UPU
  • Calon perlu memohon kursus pendidikan melalui sistem UPUOnline (Unit Pengambilan Universiti).
 2. Pemilihan Calon
  • Calon yang memenuhi syarat akan dipilih untuk menduduki ujian MEDSI.
 3. Pendaftaran Ujian MEDSI
  • Calon yang terpilih perlu mendaftar untuk ujian MEDSI melalui portal rasmi UPSI.

Semakan MEDSI UPSI

Semakan berkaitan MEDSI UPSI boleh dibuat di laman web: https://medsi.upsi.edu.my/ugacad/

medsi upsi

Struktur Ujian MEDSI

Ujian MEDSI terdiri daripada beberapa bahagian yang bertujuan untuk menilai pelbagai aspek calon:

 1. Bahagian Personaliti
  • Mengandungi soalan-soalan yang berkaitan dengan sifat-sifat personaliti seperti tanggungjawab, kejujuran, dan kerjasama.
 2. Bahagian Minat Kerjaya
  • Soalan-soalan dalam bahagian ini akan menilai minat calon terhadap pelbagai bidang dalam pendidikan.
 3. Bahagian Sikap dan Nilai
  • Menilai sikap calon terhadap situasi-situasi yang biasa dihadapi oleh seorang pendidik.

Persediaan untuk MEDSI

Berikut adalah beberapa tips untuk persediaan ujian MEDSI:

 1. Kenali Format Ujian
  • Fahami format dan jenis soalan yang akan ditanya dalam ujian.
 2. Latihan Soalan
  • Latih diri dengan menjawab soalan-soalan latihan yang boleh didapati dalam talian.
 3. Pemahaman Diri
  • Kenali diri anda dengan baik, terutama dalam aspek personaliti dan minat kerjaya.
 4. Jaga Kesihatan Mental dan Fizikal
  • Pastikan anda berada dalam keadaan fizikal dan mental yang baik pada hari ujian.

Selepas Ujian MEDSI

Selepas menduduki ujian MEDSI, calon perlu melalui beberapa proses lagi sebelum diterima masuk ke program pendidikan di UPSI:

 1. Semakan Keputusan
  • Calon boleh menyemak keputusan ujian MEDSI melalui portal rasmi UPSI.
 2. Temuduga
  • Calon yang berjaya dalam ujian MEDSI akan dipanggil untuk sesi temuduga.
 3. Pendaftaran Program
  • Calon yang lulus temuduga akan diterima masuk ke program pendidikan dan perlu melakukan pendaftaran sebagai pelajar UPSI.

Kesimpulan

MEDSI adalah ujian penting bagi calon yang ingin melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan di UPSI. Ujian ini menilai kesesuaian calon dalam aspek personaliti, minat kerjaya, dan sikap serta nilai. Persediaan yang baik dan pemahaman terhadap struktur ujian adalah kunci kejayaan dalam MEDSI. Calon perlu memastikan mereka memenuhi semua syarat dan langkah yang diperlukan untuk diterima masuk ke program pendidikan di UPSI.

Untuk maklumat lanjut, calon boleh melayari laman web rasmi UPSI di www.upsi.edu.my.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment