Myfuturejob Login Permohonan Pekerjaan (MyFutureJobs)

MyFutureJobs adalah sebuah portal pekerjaan yang diwujudkan oleh Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Myfuturejob ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan algoritma pemadanan yang disahkan untuk menyediakan padanan kerja yang paling tepat berdasarkan kemahiran dan kecekapan pencari kerja. Portal ini juga menawarkan pelbagai perkhidmatan lain untuk membantu pencari kerja dan majikan.

Login dan daftar MyfutureJob

Untuk log masuk ke dalam sistem myfuturejobs dan juga membuat pendaftyaran:

Bagi majikan (employer) yang ingin mendaftar dan mengiklan pekerjaan, boleh layarI https://employers.myfuturejobs.gov.my/

myfuturejob

Karnival Kerjaya MyFutureJobs

Salah satu program yang ditonjolkan oleh MyFutureJobs adalah Karnival Kerjaya. Ini adalah medium untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan anda. Karnival ini memberikan peluang untuk bertemu dengan majikan dari pelbagai sektor dan merancang kerjaya seterusnya.

Perkhidmatan yang Ditawarkan

MyFutureJobs menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk membantu anda dalam persediaan kerjaya. Ini termasuk Penyelesaian Pengambilan Pekerja, di mana majikan boleh mendapatkan sokongan dan akses kepada calon-calon yang sesuai dalam talent pool yang disediakan oleh MyFutureJobs. Pangkalan data ini diharapkan dapat mengoptimumkan proses pengambilan pekerja.

Panduan dan Sumber

Portal ini juga menyediakan panduan untuk pencari kerja dan majikan. Anda boleh memuat turun panduan ini untuk memahami lebih lanjut mengenai cara menggunakan portal ini dengan lebih efektif.

Kelebihan MyFutureJobs

  1. Teknologi AI dan Algoritma: Menggunakan teknologi terkini untuk memadankan pencari kerja dengan majikan yang sesuai.
  2. Karnival Kerjaya: Memberikan peluang networking dan pencarian kerja melalui acara-acara khusus.
  3. Panduan dan Sumber: Menyediakan bahan-bahan yang membantu pengguna memahami dan menggunakan portal ini dengan lebih baik.

Dengan adanya portal seperti MyFutureJobs, proses mencari pekerjaan atau calon yang sesuai menjadi lebih mudah dan efisien. Ini adalah langkah positif dalam memajukan pasaran kerja di Malaysia, terutamanya dalam era digital ini. Portal ini tidak hanya membantu individu dalam mencari pekerjaan tetapi juga membantu majikan dalam mencari calon yang sesuai untuk memenuhi keperluan mereka.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment