Nilam Johor : Login Untuk Rekod Bacaan 2024

Jika sebelum ini murid membuat perekodan buku yang telah dibaca dibuat pada satu buku khas dikenali sebagai buku NILAM. Kini Jabatan Pendidikan Negeri Johor hadir dengan satu inisiatif dimana tugasan untuk mengisi rekod NILAM ini dibuat secara online melalui aplikasi web dikenali sebagai Nilam Johor.

NILAM adalah singkatan bagi “Nadi Ilmu Amalan Membaca” dalam Bahasa Melayu. Ia merupakan sebuah program yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar dan masyarakat Malaysia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca dan pemahaman bacaan di kalangan rakyat Malaysia.

NILAM menekankan pentingnya membaca sebagai satu aktiviti yang memberi manfaat dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan kefahaman. Ia juga bertujuan untuk menggalakkan amalan membaca di kalangan pelajar dari peringkat prasekolah hingga peringkat tinggi.

Cara Login Nilam Johor

Cara login ke dalam sistem Nilam Johor:

  1. Layari laman web: https://nilamjohor.edu.my/site/login
  2. Masukkan ID DELIma murid / pengguna
  3. Klik login.

Jika terlupa kata laluan, boleh layari: https://nilamjohor.edu.my/site/request-password-reset

nilam johor

Semoga dengan wujudnya sistem ini dapat membantu murid lebih rajin dan kerap membaca buku seterusnya mengisi semua rekod buku yang dibaca dengan mudah.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment