PAJSK 2024: Login Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum

Sistem PAJSK adalah satu sistem pentaksiran yang bertujuan untuk mengisi markah aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum murid. Sistem ini digunakan oleh guru untuk mengisi markah dan penilaian murid dalam aktiviti-aktiviti tersebut, manakala murid dan ibu bapa pula boleh membuat semakan markah mereka sendiri melalui sistem ini.

PAJSK merupakan satu-satunya sistem pentaksiran yang digunakan dalam pelbagai sekolah di Malaysia, termasuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Selain itu, terdapat juga beberapa sistem lain yang digunakan untuk rujukan dan penilaian, seperti APDM, SAPS, dan E-Operasi.

Data yang dimasukkan ke dalam sistem ini akan dianalisis di bahagian Jabatan Pendidikan Negeri dan Daerah. PAJSK juga terbahagi kepada 2 iaitu PAJSK Rendah dan PAJSK Menengah.

Sekiranya anda ingin mengetahui maklumat terkini mengenai dunia pendidikan, anda boleh mengikuti kami di t.me/portalsemakandotcom.

Login ke dalam PAJSK

Pengguna boleh login ke dalam sistem PAJSK melalui pautan

Tujuan utama sistem PAJSK adalah untuk memasukkan data dan melakukan analisis terhadap markah aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum murid. Sebagai hasilnya, murid dan guru akan dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang prestasi mereka dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu guru dan pentadbir sekolah dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif.

Kepentingan sistem PAJSK dapat dilihat dengan jelas dalam proses pentaksiran dan pengurusan pentaksiran di sekolah. Sistem ini memberikan pengurusan data yang mudah dan cepat untuk memastikan pentaksiran berjalan dengan lancar dan berjaya. Sekiranya terdapat sebarang masalah, guru dan murid boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri atau Daerah untuk mendapatkan bantuan.

Sekiranya anda merupakan guru atau murid yang terlibat dalam aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum, pastikan anda membuat penggunaan sepenuhnya dari sistem PAJSK ini. Dengan penggunaan yang berkesan dan berjaya, sistem ini pasti dapat membantu meningkatkan prestasi anda dan menjadikan pengurusan aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum di sekolah anda lebih efisien.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment