Permohonan Pendahuluan Pinjaman Pelajaran MARA 2024

Skim Pinjaman Pendahuluan Pelajaran MARA adalah program yang ditawarkan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk membantu pelajar-pelajar Bumiputera yang mengalami kesulitan kewangan semasa memasuki Institusi Pendidikan MARA (IPMa). Tujuan skim ini adalah untuk memberi bantuan kewangan awal kepada pelajar yang layak agar dapat melanjutkan pengajian dengan lebih baik.

Syarat Kelayakan Skim Pendahuluan Pinjaman Pelajaran Tahun 2024

Untuk memohon skim ini, pelajar perlu memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh MARA. Syarat-syarat kelayakan tersebut adalah seperti berikut:

 1. Pelajar perlu berasal dari keluarga yang layak menerima Bantuan Prihatin Rakyat (BPR), iaitu pendapatan kasar bulanan ibu bapa atau penjaga pelajar tidak melebihi RM6,000.00 sebulan.
 2. Pelajar perlu berumur tidak melebihi 35 tahun bagi peringkat Diploma dan 40 tahun bagi peringkat Ijazah Pertama.
 3. Pelajar adalah warganegara Malaysia dan bertaraf Bumiputera.
 4. Pelajar telah ditawarkan untuk mengikuti pengajian secara sepenuh masa di peringkat Persediaan / Pra-Universiti di bawah program Young Talent Programme (YTP) atau Diploma atau HND atau Ijazah Pertama (Sarjana Muda) di Institusi Pendidikan MARA (IPMa) di bawah Program Penajaan Pengajian Tertiari (TESP).
 5. Permohonan pinjaman pendahuluan pelajaran hanya boleh dipertimbangkan jika pelajar tersebut melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Jika permohonan dilakukan pada peringkat yang sama, maka permohonan tersebut tidak layak dipertimbangkan.
 6. Pelajar yang terdiri daripada mereka yang telah bekerja atau sedang mengikuti pengajian tidak layak dipertimbangkan.
pinjaman pelajaran mara 2023

Permohonan Skim Pendahuluan Pinjaman MARA 2024

Untuk memohon skim ini, pelajar perlu mengikuti beberapa tatacara permohonan yang telah ditetapkan oleh MARA. Antara tatacara permohonan yang perlu diikuti ialah seperti berikut:

 1. Permohonan Skim Pendahuluan Pinjaman MARA hendaklah dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang online06.mara.gov.my/ependahuluan/.
 2. Pelajar yang memohon Skim Pendahuluan Pinjaman MARA boleh mengemukakan permohonan di mana-mana Pejabat MARA Negeri yang berhampiran bagi menerima pembayaran setelah permohonan diluluskan.
 3. Permohonan secara dalam talian hendaklah dibuat dalam tempoh yang telah ditetapkan sahaja bermula dari tarikh Skim Pendahuluan ini dibuka.
 4. Laman permohonan ini tidak akan dapat diakses oleh pemohon yang gagal menepati syarat-syarat kelayakan serta pemohon atau ibu bapa/penjaga dan penjamin yang telah disenarai hitam oleh MARA (blacklisted).
 5. Dokumen asal seperti surat tawaran IPMa, penyata pendapatan ibu bapa dan salinan kad pengenalan/surat beranak perlulah disahkan serta diserahkan ke Pejabat MARA Negeri seperti yang telah dipohon oleh pelajar secara online.

Semakan Status

Semakan status permohonan pula boleh dibuat terus dengan melayari: http://online06.mara.gov.my/ependahuluan/ver21/index.php?method=ShowLogin

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment