PERKESO : Login dan Semakan Perkhidmatan Online

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) adalah sebuah organisasi yang berperanan penting dalam sistem keselamatan sosial di Malaysia. Organisasi ini menawarkan pelbagai jenis faedah dan perkhidmatan kepada majikan dan pekerja di seluruh negara. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan secara terperinci mengenai PERKESO, inisiatif yang telah diambil, dan bagaimana ia mempengaruhi pasaran buruh dan keselamatan sosial di Malaysia.

Apa Itu PERKESO?

PERKESO adalah sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam menyediakan pelbagai jenis faedah keselamatan sosial kepada pekerja dan majikan di Malaysia. Ini termasuk faedah kecederaan pekerjaan, kecacatan, dan lain-lain. Selain itu, PERKESO juga menawarkan program seperti saringan kesihatan, dialisis, dan rehabilitasi melalui Pusat Rehabilitasi PERKESO.

Login Perkhidmatan Online

PERKESO menawarkan pelbagai perkhidmatan atas talian untuk memudahkan urusan majikan dan pekerja. Klik mengikut kategori yang anda mahukan untuk login dan membuat semakan.

Untuk Majikan

Untuk Pekerja & Pekerjaan Sendiri

perkeso online

MYFutureJobs: Portal Pekerjaan Nasional

Salah satu inisiatif terbaru oleh PERKESO adalah MYFutureJobs, sebuah portal pekerjaan yang menggunakan teknologi AI dan algoritma pemadanan untuk membantu pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang paling sesuai dengan kemahiran dan kecekapan mereka. Ini adalah langkah proaktif dalam memperkasa pasaran buruh tempatan.

Laman rasmi MyfutureJobs: https://myfuturejobs.gov.my/ms/utama/

Inisiatif Belanjawan 2023

PERKESO juga berkomitmen untuk melaksanakan inisiatif Kerajaan dalam memperkukuh perlindungan sosial negara dan memperkasa pasaran buruh tempatan. Ini adalah sebahagian dari usaha untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan sistem keselamatan sosial di Malaysia.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment