Permohonan Mykas: Cara Mohon Pemastautin Sementara

MyKAS adalah sebuah kad pengenalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) bagi individu yang berstatus permastautin sementara dan bukan warganegara di Malaysia. Kad ini bertujuan untuk membantu individu yang lahir di Malaysia tetapi status kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan. MyKAS memainkan peranan penting dalam pengurusan identiti dan status kependudukan sementara di negara ini.

Syarat Kelayakan MyKAS

Untuk memohon MyKAS, pemohon harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan yang ketat. Antaranya, pemohon haruslah dilahirkan di Malaysia dengan status kewarganegaraan yang tidak jelas atau belum ditentukan. Pemohon juga perlu membuktikan kehadiran berterusan di Malaysia dan tidak memiliki dokumen pengenalan diri dari negara lain. Kriteria ini memastikan bahawa hanya individu yang benar-benar memenuhi syarat kependudukan sementara yang diberikan MyKAS.

MYKAS

Cara Permohonan MyKAS

Proses permohonan MyKAS melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh pemohon. Pertama, pemohon perlu mengunjungi pejabat JPN yang berdekatan untuk mendapatkan borang permohonan. Selanjutnya, pemohon diwajibkan untuk mengisi borang dengan lengkap dan menyertakan dokumen sokongan yang diperlukan seperti sijil kelahiran dan bukti alamat. Setelah semua dokumen diserahkan, permohonan akan diproses oleh JPN. Pemohon akan diberitahu tentang keputusan permohonan melalui surat atau boleh semak status permohonan secara online.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment