Cara Semakan Bayaran Balik LHDN (Cukai Terlebih Bayar)

Bayaran balik cukai di Malaysia melibatkan pemulangan lebihan cukai yang telah dibayar oleh pembayar cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN). Proses ini bermula apabila seseorang individu atau syarikat telah membuat pembayaran cukai yang melebihi jumlah sebenar yang terhutang dalam tahun taksiran tersebut.

Cara Semakan Bayaran Balik Cukai LHDN

Untuk menyemak status bayaran balik cukai dari LHDN, pembayar cukai perlu mengakses portal rasmi LHDN, khususnya melalui sistem MyTax. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

  1. Log Masuk ke MyTax: Akses portal MyTax di https://mytax.hasil.gov.my dan log masuk menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang telah didaftarkan.
  2. Akses ke e-Lejar: Di dalam portal, terdapat fungsi e-Lejar yang memaparkan segala transaksi cukai termasuk status bayaran balik.
  3. Semakan Status: Pilih fungsi semakan untuk melihat status bayaran balik yang sedang diproses atau telah selesai.

Proses semakan ini membolehkan pembayar cukai untuk mengikuti perkembangan permohonan bayaran balik mereka dengan lebih cermat dan teratur​​.

MYTAX BAYARAN BALIK

Berapa Lama Proses Bayaran Balik

Durasi untuk proses bayaran balik cukai bergantung kepada beberapa faktor termasuk kaedah penghantaran borang cukai:

  • e-Filing: Bayaran balik untuk borang yang dikemukakan melalui e-Filing biasanya memakan waktu sekitar 30 hari bekerja.
  • Manual: Bagi borang yang dihantar secara manual, proses bayaran balik mungkin mengambil masa sehingga 90 hari bekerja.

Waktu proses ini boleh berbeza-beza berdasarkan keefisienan dan keakuratan maklumat yang diberikan oleh pembayar cukai serta kapasiti pengendalian oleh LHDN pada masa tersebut​ ​.

Nombor untuk Dihubungi

Jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai bayaran balik atau masalah lain yang berkaitan dengan cukai, pembayar cukai boleh menghubungi Pusat Panggilan LHDN:

  • Telefon: 03-8911 1000

Selain itu, pembayar cukai juga boleh menggunakan portal maklumbalas pelanggan LHDN di https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my untuk menghantar pertanyaan atau mendapatkan maklumat lanjut mengenai isu-isu cukai. Ini termasuk soalan tentang bayaran balik, masalah teknikal dengan sistem e-Filing, dan lain-lain isu pentadbiran cukai​ ​.

Pusat panggilan dan portal maklumbalas pelanggan ini diwujudkan untuk memudahkan urusan pembayar cukai dengan LHDN, memastikan segala masalah dan pertanyaan dapat ditangani dengan cepat dan efisien.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment