Semakan Cukai Tanah Selangor (dan Cara Bayaran)

Cukai tanah merupakan satu bentuk cukai yang dikenakan oleh kerajaan negeri kepada pemilik tanah. Cukai ini dikenakan sebagai satu cara untuk mengutip hasil bagi membiayai perkhidmatan dan infrastruktur awam yang disediakan oleh kerajaan negeri. Setiap pemilik tanah di Selangor, sama ada individu atau syarikat, wajib membayar cukai tanah kepada Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor. Cukai ini dihitung berdasarkan nilai tanah dan struktur yang terdapat di atasnya, dan perlu dibayar setiap tahun.

Semakan Cukai Tanah Selangor

Untuk membuat semakan cukai tanah di Selangor,

  1. pemilik tanah boleh mengakses laman web rasmi SPTG di ehasil.selangor.gov.my.
  2. Di laman web ini, pemilik tanah boleh melakukan semakan dengan memasukkan nombor akaun atau jenis bil pengguna (bil cukai tanah atau strata petak)​​.
semakan cukai tanah selangor

Cara Bayar Cukai Tanah Selangor

Pembayaran cukai tanah di Selangor kini boleh dilakukan secara online, melalui laman web eTanah Selangor.

Proses pembayaran ini mudah dan cepat, memudahkan pemilik tanah untuk melunaskan kewajiban mereka dengan lebih efisien. Untuk pembayaran, pemilik tanah boleh menggunakan kaedah FPX, kad kredit, atau akaun B2B (business-to-business).

  1. Langkah pertama ialah melakukan semakan maklumat cukai tanah
  2. seterusnya proses pembayaran boleh dilakukan.
  3. Setelah pembayaran, pemilik tanah disarankan untuk mencetak atau menyimpan resit pembayaran sebagai bukti.

Jika terdapat sebarang perbezaan maklumat atau masalah dalam mencetak resit, pemilik tanah boleh menghubungi Bahagian Hasil, Pejabat Tanah dan Galian Selangor untuk mendapatkan bantuan​​​​​​.

Nombor Cukai Tanah Selangor untuk Dihubungi

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut mengenai cukai tanah di Selangor, pemilik tanah boleh menghubungi Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor di talian +603-5544 7000 atau Talian Bebas Tol 1 800-88-2624. Untuk aduan melalui WhatsApp, boleh menghubungi +6019 220 7847. Selain itu, maklumat lanjut juga boleh diperolehi dengan menghantar e-mel ke ptgs@selangor.gov.my atau menghubungi talian khusus semakan cukai tanah di 03-5544 7343​​​​.

Pembayaran cukai tanah merupakan tanggungjawab setiap pemilik tanah di Selangor dan proses ini telah dipermudah dengan adanya sistem pembayaran online. Pemilik tanah disarankan untuk sentiasa mengemaskini maklumat mereka dan melakukan semakan serta pembayaran cukai tanah secara berkala untuk mengelakkan sebarang kesulitan atau denda. Ini adalah langkah penting dalam memastikan sumbangan yang adil dan efisien terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta perkhidmatan awam di Selangor.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment