Semakan eSyariah: Status Kes, Perceraian, Fasakah,dll

Portal eSyariah merupakan inisiatif oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang bertujuan untuk memudahkan akses kepada maklumat dan perkhidmatan kehakiman Syariah. Ia dirancang untuk memberi manfaat kepada umat Islam di Malaysia dalam menguruskan dan memantau status proses kehakiman seperti perkahwinan dan perceraian. Portal ini membolehkan semakan status secara atas talian, menjadikan prosesnya lebih cepat, mudah, dan boleh diakses dari mana-mana sahaja.

Semakan eSyariah

Portal eSyariah menyediakan kemudahan semakan status perkahwinan dan perceraian. Pengguna boleh melakukan semakan dengan memasukkan maklumat seperti nombor kad pengenalan. Untuk mengakses fungsi ini, pengguna perlu terlebih dahulu mendaftar sebagai pengguna portal. Semakan boleh dilakukan melalui pautan berikut: Semakan eSyariah.

Fungsi Portal eSyariah

Fungsi utama portal eSyariah adalah untuk menyediakan akses kepada pelbagai jenis maklumat dan perkhidmatan yang berkaitan dengan undang-undang Syariah di Malaysia. Antara lain, fungsi-fungsi ini termasuklah:

  1. Pra-Pendaftaran Dalam Talian: Memudahkan proses pendaftaran awal bagi urusan kehakiman.
  2. Penyemakan Status Kes Syariah Dalam Talian: Pengguna boleh menyemak status kes syariah seperti perceraian, fasakh, dan lain-lain.
  3. Maklumat Peguam Syarie: Membolehkan pengguna mencari dan mendapatkan maklumat tentang peguam syarie yang berdaftar.
  4. Pengurusan Maklumat: Membolehkan pengurusan maklumat peribadi dan kes yang lebih efisien.
  5. Direktori Mahkamah: Menyediakan senarai mahkamah Syariah di seluruh Malaysia untuk kemudahan pengguna mencari lokasi mahkamah yang berdekatan.

Untuk Dihubungi

Untuk sebarang pertanyaan atau bantuan lebih lanjut berkaitan dengan portal eSyariah, individu boleh menghubungi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia melalui maklumat berikut:

  • Alamat: Blok C, Kompleks Islam Putrajaya, No. 20, Jalan Tunku Abdul Rahman, Presint 3, 62100 Putrajaya, Malaysia.
  • Telefon: 03-8887 9200
  • Faks: 03-8887 9500

Portal ini tidak hanya memudahkan urusan kehakiman tetapi juga meningkatkan ketelusan dan kecekapan dalam proses berkaitan hukum Syariah di Malaysia.

artikel lain:

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment