Semakan Kenaikan Pangkat KPM

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyediakan platform ePangkat untuk memudahkan proses kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) berdasarkan sistem Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK). Artikel ini akan membimbing anda melalui setiap langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan proses semakan berjalan lancar.

Cara Log Masuk dan Daftar ke Sistem ePangkat

  1. Akses ke Portal: Kunjungi laman rasmi ePangkat di ePangkat Login.
  2. Masukkan Maklumat: Isikan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang telah didaftarkan.

Langkah-langkah Pengajuan Kenaikan Pangkat

  1. Mengisi Borang Laporan Nilaian Prestasi: Pemohon perlu melengkapkan dan menghantar borang ini kepada Ketua Jabatan mereka​​.
  2. Pemeriksaan oleh Ketua Jabatan: Pastikan semua maklumat perkhidmatan dan prestasi adalah terkini dalam sistem ePangkat.

Semakan Keputusan Kenaikan Pangkat

  1. Semakan Online: Akses portal semakan ePangkat di Semakan Kenaikan Pangkat, masukkan nombor kad pengenalan dan klik semak.
  2. Pengesahan Maklumat: Adalah penting untuk memeriksa dan mengesahkan semua maklumat yang telah dimuat naik oleh Ketua Jabatan anda.

Jadual dan Tarikh Penting

  • Tarikh Tutup Permohonan: Pastikan anda mengetahui tarikh-tarikh penting dan mematuhi semua tenggat waktu yang ditetapkan oleh KPM untuk mengelakkan sebarang kelewatan atau penolakan dalam permohonan kenaikan pangkat​ Ministry of Education Malaysia​.

FAQ: Soalan Lazim Mengenai Kenaikan Pangkat

  1. Bagaimana jika saya menghadapi masalah dengan log masuk? Anda boleh menghubungi Cawangan Naik Pangkat di epangkat.admin@moe.gov.my untuk bantuan.
  2. Apa yang harus saya lakukan jika terdapat kesalahan pada maklumat yang dimuat naik? Segala percanggahan maklumat perlu segera dimaklumkan kepada Ketua Jabatan untuk dikemas kini sebelum tarikh tutup permohonan.

Kesimpulan

Mematuhi prosedur dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh KPM adalah kritikal untuk memastikan proses kenaikan pangkat berjalan dengan lancar. Pastikan anda mengikuti setiap langkah dengan teliti dan bertanggungjawab penuh terhadap pengesahan maklumat yang diberikan.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment