Semakan Keputusan UPKK 2023 KAFA (SIMPENI)

Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) merupakan peperiksaan penting yang dijalankan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bagi murid-murid tahun 5 yang mengikuti pendidikan di kelas KAFA. UPKK bertujuan untuk menilai kefahaman dan kemahiran murid dalam pelbagai subjek yang berkaitan dengan ilmu Islam, seperti Al-Quran, Syariah, dan adab. Keputusan peperiksaan ini penting kerana ia digunakan sebagai salah satu kriteria untuk kemasukan ke sekolah menengah agama dan sekolah menengah berasrama penuh integrasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Cara Semakan Keputusan UPKK 2023

Semakan bolkeh mula dibuat pada 18 April 2024. Untuk menyemak keputusan UPKK, terdapat dua kaedah utama yang boleh digunakan oleh ibu bapa atau penjaga:

  1. Semakan Online: Ibu bapa boleh mengakses keputusan melalui laman web khas yang disediakan oleh JAKIM. Untuk membuat semakan online, pengguna perlu mengunjungi portal SIM PENI https://semakan.islam.gov.my/ dan memasukkan nombor MyKid atau nombor kad pengenalan khas dan nombor angka giliran calon.
  2. Semakan Melalui SMS: Alternatif lain adalah melalui perkhidmatan SMS. Calon atau ibu bapa boleh menghantar SMS dengan format “UPKK<jarak>No. MyKid<jarak>No. Angka Giliran” ke 15888 untuk mendapatkan ringkasan keputusan.

Semakan keputusan ini hanya boleh dilakukan pada tarikh yang telah ditetapkan oleh JAKIM, yang biasanya diumumkan melalui portal berita dan media sosial rasmi JAKIM.

Nombor untuk Dihubungi

Untuk sebarang pertanyaan lebih lanjut atau untuk mendapatkan bantuan teknis, ibu bapa atau penjaga boleh menghubungi:

  • Seksyen Data dan Perhubungan, Bahagian Pendidikan Islam, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), di talian 03-55143600 sambungan 2034 atau 2021.
  • Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Blok A dan B, Kompleks Islam Putrajaya, di talian 03-8870 7000.

Melalui kaedah-kaedah ini, JAKIM berusaha memastikan proses semakan keputusan UPKK dapat dilakukan dengan mudah dan cekap, memenuhi keperluan calon dan ibu bapa dalam mendapatkan maklumat yang tepat dan cepat berkenaan prestasi akademik anak-anak mereka dalam pendidikan KAFA.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment