Semakan Kerjaya KKM 2024

Portal Semakan Kerjaya Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah satu platform penting yang disediakan oleh Bahagian Sumber Manusia KKM. Portal ini memudahkan para petugas dan bakal petugas untuk membuat semakan mengenai pelbagai urusan kenaikan pangkat, pelantikan, dan penempatan dalam perkhidmatan KKM. Dalam artikel ini, kita akan mengupas dengan lebih mendalam tentang fungsi dan kegunaan portal ini serta cara untuk menggunakan portal ini bagi semakan kerjaya.

Pengenalan Portal Semakan Kerjaya KKM

Portal Semakan Kerjaya KKM adalah laman web yang dibangunkan untuk menyenaraikan pelbagai keputusan penting berkaitan kerjaya petugas kesihatan di Malaysia. Melalui portal ini, pengguna boleh menyemak keputusan pelantikan, penempatan, dan kenaikan pangkat dengan mudah. Ia bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan ketelusan dalam urusan sumber manusia di KKM.

Cara Menggunakan Portal Semakan Kerjaya KKM

Menggunakan portal ini adalah mudah dan intuitif. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat semakan kerjaya di portal ini:

  1. Layari Laman Web: Pergi ke laman web rasmi portal semakan kerjaya KKM di https://semakerjaya.moh.gov.my/semakan.php.
  2. Pilih Urusan Semakan: Di laman utama, terdapat senarai urusan semakan yang tersedia. Pilih urusan yang ingin disemak, contohnya, urusan kenaikan pangkat.
  3. Masukkan Maklumat Carian: Gunakan kotak carian untuk memasukkan maklumat yang relevan, seperti nama, nombor kad pengenalan, atau gred jawatan.
  4. Semak Keputusan: Klik pada pautan keputusan yang berkaitan untuk melihat maklumat terperinci mengenai urusan tersebut.

Fungsi Utama Portal Semakan Kerjaya KKM

Portal ini menyediakan pelbagai maklumat penting yang dibahagikan kepada beberapa kategori utama seperti berikut:

1. Kenaikan Pangkat

Dalam portal ini, pengguna boleh menyemak urusan kenaikan pangkat bagi pelbagai gred jawatan di KKM. Contohnya, terdapat maklumat mengenai pelantikan dan penempatan secara kontrak (interim) bagi pemandu kenderaan Gred H11 yang berkuat kuasa pada 12 Ogos 2024.

2. Pelantikan Pegawai Perubatan

Portal ini juga menyediakan maklumat mengenai pelantikan secara kontrak bagi Pegawai Perubatan Gred UD43. Sebagai contoh, pelantikan lantikan kontrak Bil. 4/2021 pada 23 Ogos 2021.

3. Rayuan Penempatan Semula

Pengguna boleh menyemak keputusan rayuan penempatan semula, contohnya bagi tamat latihan siswazah Pegawai Perubatan Gred UD41 lantikan kontrak bilangan 2 tahun 2024.

4. Pelantikan Semula Kontrak

Portal ini turut memaparkan keputusan pelantikan semula kontrak, contohnya bagi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 (pelatih keluaran Disember 2021) berkuat kuasa mulai 18 Julai 2024.

5. Pelantikan Kontrak Pegawai Perubatan

Maklumat mengenai pelantikan secara kontrak Pegawai Perubatan Gred UD43 untuk kesinambungan perkhidmatan dan persediaan menghadapi kekurangan juga boleh didapati dalam portal ini.

Contoh Semakan dalam Portal

Berikut adalah beberapa contoh urusan semakan yang boleh didapati dalam portal:

  • Pelantikan dan Penempatan Pemandu Kenderaan Gred H11: Keputusan pelantikan secara kontrak (interim) bagi pemandu kenderaan Gred H11 berkuat kuasa pada 12 Ogos 2024.
  • Pelantikan Pegawai Perubatan Gred UD43: Pelantikan secara kontrak Pegawai Perubatan Gred UD43 lantikan kontrak Bil. 4/2021 pada 23 Ogos 2021.
  • Rayuan Penempatan Semula Pegawai Perubatan Gred UD41: Keputusan rayuan penempatan semula tamat latihan siswazah Pegawai Perubatan Gred UD41 lantikan kontrak bilangan 2 tahun 2024.
  • Pelantikan Semula Kontrak Penolong Pegawai Kesihatan: Keputusan pelantikan semula kontrak bagi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 (pelatih keluaran Disember 2021) berkuat kuasa mulai 18 Julai 2024.

Kesimpulan

Portal Semakan Kerjaya KKM adalah satu inisiatif yang sangat bermanfaat bagi petugas kesihatan di Malaysia. Ia memudahkan urusan semakan kerjaya, pelantikan, penempatan, dan kenaikan pangkat dengan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya portal ini, segala maklumat penting berkaitan kerjaya di KKM dapat diakses dengan mudah dan telus. Pengguna hanya perlu melayari laman web portal dan membuat semakan berdasarkan urusan yang mereka inginkan. Ini bukan sahaja menjimatkan masa tetapi juga memastikan maklumat yang diperoleh adalah tepat dan terkini.

Untuk maklumat lanjut, pengguna boleh melayari laman web rasmi portal semakan kerjaya KKM dan mengikuti langkah-langkah yang telah dinyatakan di atas. Dengan kemudahan ini, diharapkan dapat membantu para petugas kesihatan dalam menguruskan kerjaya mereka dengan lebih baik.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment