Semakan MAIK : Bantuan Majlis Agama Islam Kelantan

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) merupakan sebuah institusi yang penting dalam pentadbiran dan pengurusan hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu di Kelantan. Ditubuhkan pada 17 Safar 1334 bersamaan dengan 24 Disember 1915, MAIK berfungsi sebagai penasihat kepada Sultan Kelantan dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Pada awal penubuhannya, pentadbiran Majlis ini terletak di Bangunan Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu yang berhadapan dengan Istana Balai Besar. Institusi ini ditubuhkan berdasarkan keperluan untuk menangani perkembangan pengajian Islam dan peralihan kuasa politik di Kelantan pada awal abad ke-20. Dengan latar belakang sejarah ini, MAIK menjadi penting dalam mentadbir urusan keagamaan di peringkat negeri​​.

Cara Semakan MAIK

Untuk melakukan semakan bantuan MAIK, terdapat langkah-langkah yang perlu diikuti:

  1. Pengguna perlu melawat laman sesawang Portal eAgihan Majlis Agama Islam Kelantan di https://eagihan.e-maik.my/Semakan.
  2. Di halaman utama portal tersebut, pengguna perlu memilih jenis bantuan yang ingin disemak.
  3. Pengguna harus memasukkan nombor rujukan permohonan mereka.
  4. Setelah memasukkan maklumat yang diperlukan, pengguna perlu menekan butang ‘Semak’.
  5. Maklumat mengenai permohonan akan dipaparkan bagi memudahkan semakan status permohonan​​.

Fungsi dan Tanggungjawab MAIK

MAIK menjalankan pelbagai tanggungjawab yang meliputi aspek penting kehidupan masyarakat Islam di Kelantan. Ini termasuk kutipan dan agihan zakat, urusan Baitulmal, pengurusan wakaf, pengurusan tanah perkuburan orang Islam, dan pengurusan Maahad Tahfiz atau sekolah pondok. MAIK juga terlibat dalam dakwah, mengurus rumah anak yatim Darul Aitam, pemberian tauliah mengajar, serta menyediakan khairat kematian. Selain itu, Majlis ini juga mengurus pungutan derma, membantu saudara baru atau mualaf, menerbitkan buku-buku, memelihara adat istiadat Melayu Kelantan yang berlandaskan Islam, serta pentadbiran, penyelenggaraan, dan imarah masjid-masjid dan surau-surau​​.

Nombor dihubungi MAIK

Untuk pertanyaan atau maklumat lanjut mengenai MAIK, orang ramai boleh menghubungi Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang terletak di Kompleks Balai Islam, Lundang, Jalan Sultan Yahya Petra, 15200 Kota Bharu, Kelantan, nombor telefon Telefon : +609-7481512. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui laman web rasmi MAIK atau dengan mengunjungi pejabat MAIK secara langsung untuk mendapatkan bantuan dan maklumat tambahan​​.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment