Semakan Keputusan PSPM Julai 2024

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan sukacitanya mengumumkan bahawa keputusan Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM) untuk Sistem Dua Semester (SDS) Semester II, Sistem Empat Semester (SES) Semester II, dan Sistem Empat Semester (SES) Semester IV bagi Sesi 2023/2024 akan dikeluarkan pada 10 Julai 2024 (Rabu) jam 10.00 pagi. Calon-calon yang menduduki peperiksaan ini boleh menyemak keputusan mereka melalui kaedah-kaedah yang disediakan seperti berikut:

Kaedah Semakan Keputusan Peperiksaan

A. Laman Web

Calon boleh menyemak keputusan peperiksaan mereka secara dalam talian melalui laman web rasmi Bahagian Matrikulasi KPM. Langkah-langkah untuk menyemak keputusan adalah seperti berikut:

  1. Layari laman web Bahagian Matrikulasi KPM di https://matrikulasi.moe.gov.my.
  2. Pilih menu “Semakan Peperiksaan”.
  3. Masukkan Nombor Matrikulasi dan 6 digit terakhir Nombor Kad Pengenalan.
  4. Calon boleh memuat turun slip keputusan peperiksaan mereka setelah menyemak.

B. Telefon

Selain daripada semakan melalui laman web, calon juga boleh mendapatkan keputusan peperiksaan mereka melalui panggilan telefon. Terdapat dua pilihan untuk membuat semakan melalui telefon:

  1. Kolej Masing-Masing:
    • Calon boleh menghubungi pihak pentadbiran kolej masing-masing untuk mendapatkan keputusan peperiksaan.
  2. Bahagian Matrikulasi KPM:
    • Calon boleh menghubungi Bahagian Matrikulasi KPM melalui talian 03-8884 4083 atau 03-8884 4020 untuk mendapatkan maklumat keputusan peperiksaan mereka.

Permohonan Semak Semula Keputusan Peperiksaan

Calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaan mereka boleh membuat permohonan untuk semak semula keputusan. Permohonan ini perlu dibuat melalui pihak pentadbiran kolej masing-masing. Proses semak semula akan dijalankan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bahagian Matrikulasi KPM.

Kesimpulan

Kementerian Pendidikan Malaysia mengucapkan tahniah kepada semua calon yang telah berjaya menamatkan peperiksaan mereka. Semoga keputusan yang diperoleh mencerminkan usaha dan dedikasi sepanjang tempoh pembelajaran. Bagi calon yang ingin membuat semakan atau permohonan semak semula keputusan, sila ikuti kaedah-kaedah yang disediakan untuk memastikan proses semakan berjalan dengan lancar. Sebarang pertanyaan lanjut boleh diajukan kepada Bahagian Matrikulasi KPM melalui talian yang disediakan.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment