Semakan Pendaftaran Ubat dan Kosmetik (QUEST3+)

Portal QUEST3+ merupakan sistem pengajuan dalam talian yang digunakan oleh pemegang lesen produk, pengeluar, pengimport, pembungkus semula, penjual semula, dan pengguna lain untuk melaksanakan transaksi dalam talian yang selamat berkaitan dengan pendaftaran produk, variasi, lesen, sampling pasaran, pembaharuan, dan transaksi lain. Melalui portal ini, pengguna dapat melakukan semakan pendaftaran ubat dan kosmetik yang efisien dan bersistematik.

Pengenalan QUEST3+

QUEST3+ menyediakan platform di mana industri farmaseutikal boleh mengajukan permohonan pendaftaran, mendapatkan maklumat tentang produk, dan melaksanakan proses yang berkaitan dengan pematuhan regulasi dan standard kualiti. Portal ini dimanfaatkan oleh pelbagai pengguna industri farmaseutikal, termasuk pengilang, pengimport, dan pembekal, untuk memastikan produk mereka memenuhi keperluan undang-undang dan regulasi di Malaysia.

Kemudahan Semakan dalam QUEST3+

Pengguna portal ini dapat melakukan semakan status pendaftaran produk mereka melalui sistem QUEST3+. Ini termasuk semakan status ubat dan kosmetik yang telah dihantar untuk pendaftaran. Proses ini penting untuk memastikan bahawa semua produk yang masuk ke pasaran adalah selamat untuk digunakan dan mematuhi semua keperluan regulasi yang ditetapkan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (NPRA).

Langkah-langkah untuk Melakukan Semakan

Layari: https://quest3plus.bpfk.gov.my/pmo2/index.php

  1. Log Masuk: Pengguna perlu log masuk ke dalam sistem dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan.
  2. Navigasi: Akses kepada bahagian ‘Semakan Status Pendaftaran’ di bawah menu utama.
  3. Input Maklumat: Masukkan maklumat produk yang diperlukan seperti nombor pendaftaran atau nama produk.
  4. Semakan Hasil: Sistem akan menampilkan status terkini pendaftaran produk tersebut.

Portal ini juga menyediakan panduan dan dokumen bantuan untuk memudahkan pengguna dalam menguruskan aplikasi mereka dan memahami lebih lanjut tentang keperluan regulasi. Selain itu, terdapat fasiliti bantuan teknikal melalui helpdesk yang boleh dihubungi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Kesimpulan

QUEST3+ adalah alat yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam industri farmaseutikal untuk memastikan pematuhan terhadap regulasi dan memelihara keselamatan produk. Dengan kemudahan semakan pendaftaran produk, pengguna dapat secara proaktif mengawal status pendaftaran produk mereka dan mengambil tindakan yang perlu berdasarkan maklumat yang dikemaskini.

Untuk lebih lanjut tentang cara menggunakan sistem QUEST3+ dan melakukan semakan pendaftaran ubat dan kosmetik, anda boleh mengakses portal rasmi QUEST3+.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment