Sifat 20: Senarai Sifat Wajib Allah SWT

Dalam ajaran Islam, sifat-sifat wajib Allah merupakan konsep asas yang mendefinisikan keesaan dan kesempurnaan Allah SWT. Sifat wajib Allah ini digambarkan dalam berbagai sumber dan oleh berbagai ulama untuk membantu umat Islam memahami sifat-sifat dasar Allah yang Maha Sempurna. Berikut adalah ringkasan dari beberapa 20 sifat wajib Allah SWT.

Sifat 20 – Sifat Wajib Allah

 1. Wujud
 2. Qidam
 3. Baqa’
 4. Mukhalafatu lil-hawadith
 5. Qiyamuhu binafsihi
 6. Wahdaniyah
 7. Qudrat
 8. Iradat
 9. Ilmu
 10. Hayat
 11. Sama’
 12. Basar
 13. Kalam
 14. Qadiran
 15. Muridan
 16. Aliman
 17. Hayyan
 18. Sami’an
 19. Basiran
 20. Mutakalliman

Penenrangan dan maksud sifat 20 Allah ini pula adalah seperti berikut;

 1. Wujud: Allah ada. Ini bererti Allah SWT memiliki kewujudan yang mutlak dan tidak bergantung kepada siapa pun atau apa pun.
 2. Qidam: Allah bersifat azali, yakni telah ada sejak kekal, sebelum segala sesuatu ada.
 3. Baqa’: Allah bersifat kekal, akan terus ada tanpa akhir.
 4. Mukhalafatu lil-hawadith: Allah berbeza dengan makhluk-Nya. Ertinya, sifat dan kewujudan Allah SWT tidak dapat disamakan dengan makhluk.
 5. Qiyamuhu binafsihi: Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan atau dukungan dari siapa pun atau apa pun.
 6. Wahdaniyah: Allah adalah satu, tidak ada yang serupa atau setara dengan-Nya.
 7. Qudrat: Allah Maha Kuasa, tidak ada yang di luar kemampuan-Nya.
 8. Iradat: Allah Maha Berkehendak, segala sesuatu terjadi menurut kehendak-Nya.
 9. Ilmu: Allah Maha Mengetahui, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya.
 10. Hayat: Allah Maha Hidup, tidak memerlukan apa pun untuk kewujudan-Nya.
 11. Sama’: Allah Maha Mendengar, tidak ada yang luput dari pendengaran-Nya.
 12. Basar: Allah Maha Melihat, tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan-Nya.
 13. Kalam: Allah Maha Berfirman, berkomunikasi dengan hamba-Nya melalui wahyu.
 14. Qadiran: Mirip dengan qudrat, menekankan kemampuan Allah SWT untuk melakukan segala sesuatu.
 15. Muridan: Menekankan kehendak Allah SWT dalam segala hal, serupa dengan iradat.
 16. Aliman: Menekankan pengetahuan Allah SWT yang luas dan tidak terbatas.
 17. Hayyan: Menekankan kehidupan Allah SWT yang kekal.
 18. Sami’an: Menekankan kemampuan Allah SWT untuk mendengar segala sesuatu.
 19. Basiran: Menekankan kemampuan Allah SWT untuk melihat segala sesuatu.
 20. Mutakalliman: Menekankan kemampuan Allah SWT untuk berbicara atau berfirman.

Sifat-sifat ini adalah manifestasi dari kesempurnaan mutlak Allah SWT, yang tidak terbatas dan tidak dapat disamakan atau dibandingkan dengan makhluk apa pun. Setiap sifat mencerminkan aspek unik dari kekuasaan, pengetahuan, dan esensi Allah yang tidak terhingga. Sifat-sifat wajib Allah ini diajarkan dalam Islam untuk membantu umat manusia memahami keagungan dan keesaan Allah, mendorong mereka untuk menyembah, mengagumi, dan mematuhi-Nya dengan cara yang benar.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment