SPGATM Login

Sistem Penyata Gaji Angkatan Tentera Malaysia (SPGATM) merupakan platform digital yang memudahkan semua anggota ATM (Angkatan Tentera Malaysia) untuk mengakses dan menyemak penyata gaji bulanan mereka. Sistem ini dikelola oleh Jabatan Arah Urusan Gaji Angkatan Tentera dan bertujuan untuk mempermudah proses pengurusan gaji anggota ATM dengan lebih cekap dan telus.

Cara Semakan SPGATM

Untuk mengakses penyata gaji melalui SPGATM, anggota ATM harus:

  1. Mengunjungi portal SPGATM melalui pautan berikut: SPGATM.
  2. Memasukkan Nombor Tentera, Nombor Kad Pengenalan Awam, dan alamat email yang sah pada halaman log masuk.
  3. Sekiranya anda log masuk buat pertama kali, anda akan diarahkan untuk menukar nama pengguna dan kata laluan demi keselamatan dan privasi data.
login spgatm sistem penyata gaji Angkatan Tentera Malaysia

Elaun dan Kemudahan untuk Anggota ATM

Anggota ATM menerima berbagai jenis elaun dan kemudahan sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka, antaranya:

  • Elaun Pakaian Tahunan dan Elaun Khas.
  • Tuntutan perjalanan dan elaun bantuan sara hidup.
  • Pelbagai insentif bagi anak-anak yang cemerlang dalam pendidikan.
  • Kemudahan pinjaman untuk perumahan, kenderaan, atau pendidikan.
  • Rawatan perubatan percuma untuk diri dan keluarga.
  • Kemudahan kediaman dan pelbagai lagi sokongan kesejahteraan sosial.

Tarikh Pembayaran Gaji

Pembayaran gaji untuk anggota ATM dilakukan secara bulanan, dan tarikh-tarikh pembayaran adalah tetap dan diumumkan terlebih dahulu setiap tahun untuk memudahkan perancangan kewangan.

Bantuan dan Sokongan

Jika mengalami masalah atau mempunyai pertanyaan berkaitan dengan SPGATM, anggota boleh menghubungi Jabatan Arah Urusan Gaji Angkatan Tentera atau melalui talian bantuan yang disediakan di portal.

Sistem SPGATM adalah langkah progresif dalam memodernisasi pengurusan sumber manusia dalam ATM, menyediakan akses yang cepat dan mudah kepada maklumat gaji, dan membantu anggota ATM dalam mengurus kehidupan finansial mereka dengan lebih baik.

Untuk maklumat lebih lanjut dan untuk mengakses sistem, sila layari SPGATM

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment