Tema Hari Guru 2023 (Guru Insani Pemangkin Generasi Madani) dan Huraiannya

Hari Guru disambut setiap tahun pada tarikh 16 Mei. Pada tahun 2023, ianya jatuh pada hari selasa. Tema Hari Guru pada tahun 2023 juga telah diumumkan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) iaitu, Guru Insani Pemangkin Generasi Madani.

Huraian dan Penerangan Tema Hari Guru 2023

Slogan “guru insani pemangkin generasi madani” bermaksud bahawa guru merupakan individu yang berperanan sebagai penggerak atau pemangkin dalam pembentukan generasi madani yang berkualiti dan bertanggungjawab.

“Guru insani” bermaksud guru yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan dan kecekapan dalam bidang akademik, tetapi juga mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang baik seperti kesabaran, empati, dan keprihatinan terhadap murid-murid mereka.

Manakala “pemangkin generasi madani” bermaksud guru merupakan agen yang memacu dan membantu membina generasi muda yang bertanggungjawab, berdaya saing dan beretika. Dalam konteks ini, “madani” merujuk kepada sifat-sifat kesusilaan dan keperibadian yang terpuji dalam masyarakat.

Jadi, secara keseluruhan, slogan ini menekankan peranan penting guru dalam membentuk dan membangunkan generasi muda yang berkualiti dan bertanggungjawab dengan nilai-nilai kemanusiaan dan madani sebagai landasan utama dalam hidup.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment