Cara Tukar Nama Geran Tanah di Malaysia

Proses pertukaran nama pada geran tanah di Malaysia memerlukan beberapa langkah yang perlu diikuti dengan teliti untuk memastikan proses ini berjalan lancar. Berikut adalah ringkasan mengenai proses tersebut, termasuk dokumen yang diperlukan dan kos yang terlibat.

Dokumen dan Borang yang Diperlukan

 1. Dokumen Penting:
  • Geran tanah asal
  • Kad Pengenalan untuk kedua-dua penjual dan pembeli
 2. Borang yang Diperlukan:
  • Borang 14A (Borang Pindah Milik Tanah)
  • Borang PDS 15 untuk taksiran duti pindah milik yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Langkah-Langkah untuk Tukar Nama Geran Tanah

 1. Pengesahan dan Persediaan:
  • Pastikan tiada sekatan ke atas tanah tersebut seperti gadai janji atau kaveat.
  • Semak status rumah atau tanah untuk memastikan ia bebas dari sekatan.
 2. Mengisi dan Menghantar Borang:
  • Isi Borang 14A di hadapan peguam atau pegawai yang berkenaan, dengan kehadiran semua pihak terlibat.
  • Isi dan hantar Borang PDS 15 ke LHDN.
 3. Pendaftaran di Pejabat Tanah:
  • Bawa semua dokumen yang diperlukan ke pejabat tanah setempat.
  • Proses ini akan melibatkan pengesahan oleh pegawai tanah dan setem duti perlu dibayar berdasarkan nilai tanah.

Kos Terlibat

Kos untuk proses ini bergantung kepada nilai hartanah dan termasuk beberapa komponen seperti:

 • Duti setem, yang kiraanya berdasarkan nilai hartanah.
 • Yuran guaman, yang mungkin berbeza mengikut nilai hartanah dan kompleksiti prosesnya.

Sebagai contoh, jika hartanah itu bernilai RM500,000, kiraan kasar duti setem akan berada dalam lingkungan RM9,000, bergantung pada harga dan nilai hartanah tersebut.

Proses penukaran nama ini boleh mengambil masa yang panjang, bergantung pada berberapa faktor termasuk kecepatan proses di pejabat tanah dan LHDN. Adalah penting untuk mempersiapkan semua dokumen dengan teliti dan mematuhi semua arahan untuk memastikan proses berjalan tanpa sebarang masalah.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment