Program Anak Permata Negara

Program Anak PERMATA Negara merupakan inisiatif yang dirancang oleh kerajaan Malaysia untuk memberikan asuhan dan pendidikan awal yang berkualiti kepada kanak-kanak. Program ini telah diperkenalkan sebagai usaha untuk memastikan perkembangan holistik kanak-kanak dalam persekitaran yang selamat, merangsang, dan menyokong.

Sejarah Program PERMATA Negara

Program PERMATA Negara bermula pada tahun 2007 sebagai satu projek perintis yang dipelopori oleh isteri Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Datin Seri Rosmah Mansor.

 • Matlamat utama program ini adalah untuk meningkatkan kualiti asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia, terutamanya bagi golongan yang kurang berkemampuan.
 • Projek ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan dan pelbagai agensi, termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat.
 • Pada awalnya, program ini hanya melibatkan beberapa pusat asuhan di beberapa negeri sebagai pusat percubaan.
 • Namun, setelah melihat keberkesanannya, program ini telah diperluaskan ke seluruh negara. Program PERMATA Negara kini menjadi salah satu program utama di bawah Dasar Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan awal yang berkualiti kepada semua kanak-kanak di Malaysia.

Keistimewaan Program PERMATA Negara

1. Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak yang Holistik

 • Program PERMATA Negara menawarkan pendekatan yang holistik dalam asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak.
 • Ini bermakna, aspek fizikal, emosi, sosial, dan kognitif kanak-kanak diberi perhatian yang sama rata. Melalui pendekatan ini, kanak-kanak bukan sahaja dididik untuk mencapai kecemerlangan akademik tetapi juga untuk menjadi individu yang seimbang dan berkeyakinan.

2. Kurikulum Bersepadu

 • Kurikulum yang digunakan dalam Program PERMATA Negara adalah kurikulum bersepadu yang menggabungkan asas-asas asuhan yang lengkap dan pendidikan awal yang holistik.
 • Ini memastikan kanak-kanak mendapat pendedahan yang pelbagai dan bersepadu dalam pembelajaran mereka. Kurikulum ini direka khas untuk memenuhi keperluan perkembangan kanak-kanak yang berbeza-beza.

3. Pedagogi Belajar Melalui Bermain

 • Salah satu keistimewaan utama Program PERMATA Negara adalah pendekatan pedagogi belajar melalui bermain.
 • Kaedah ini diiktiraf sebagai cara yang paling berkesan untuk kanak-kanak belajar. Melalui bermain, kanak-kanak dapat meneroka, bereksperimen, dan mengalami dunia di sekeliling mereka dalam suasana yang menyeronokkan dan tidak tertekan.

4. Konsep 3E: Exploring, Experimenting, Experiencing

 • Program ini menekankan konsep 3E iaitu Meneroka (Exploring), Membuat Eksperimen (Experimenting), dan Mengalami (Experiencing).
 • Konsep-konsep ini membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Mereka diajar untuk meneroka pelbagai idea, menjalankan eksperimen untuk memahami konsep-konsep asas, dan mengalami sendiri proses pembelajaran tersebut.

5. Kolaborasi Antara Ibu Bapa, Pendidik dan Anak

 • Kolaborasi antara ibu bapa, pendidik, dan anak adalah elemen penting dalam Program PERMATA Negara. Ibu bapa digalakkan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran anak-anak mereka. I
 • ni bukan sahaja mengukuhkan hubungan antara ibu bapa dan anak, tetapi juga memastikan kanak-kanak mendapat sokongan yang berterusan di rumah dan di pusat asuhan.

Syarat Kelayakan

Untuk memastikan kanak-kanak layak menyertai Program PERMATA Negara, beberapa syarat kelayakan telah ditetapkan:

 1. Warganegara Malaysia: Anak yang memohon mesti merupakan warganegara Malaysia.
 2. Umur: Kanak-kanak berumur 4 tahun ke bawah layak memohon.
 3. Pendapatan Isi Rumah: Keutamaan diberikan kepada keluarga yang mempunyai pendapatan isi rumah RM4,000.00 dan ke bawah.

Permohonan Anak Permata Negara dibuka pada setiap tahun pada bulan Mei/Jun.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment