Karangan Gotong Royong (Sekolah menengah dan rendah)

Pada artikel ini, kami kongsikan contoh karangan mengenai Gotong-Royong. Karangan ini boleh anda jadikan rujukan untuk menulis karangan sebenar.

Karangan Gotong-royong

Sebelum menulis karangan ini, berikut adalah draft karangan ini.

 1. Pendahuluan:
  • Definisi gotong-royong.
  • Kepentingan gotong-royong dalam masyarakat.
 2. Perancangan dan Persiapan:
  • Peranan pihak penganjur (contoh: JKKK, sekolah, atau NGO).
  • Penentuan tarikh dan tempat gotong-royong.
  • Penyebaran maklumat kepada komuniti.
  • Penyediaan alat-alat yang diperlukan.
 3. Pelaksanaan Gotong-Royong:
  • Kehadiran dan pendaftaran peserta.
  • Pembahagian tugas (contoh: membersih, mengecat, menanam pokok).
  • Proses kerjasama antara penduduk setempat, pelajar, dan sukarelawan.
 4. Kesan dan Manfaat:
  • Peningkatan kebersihan dan keindahan kawasan.
  • Pengurangan masalah kesihatan (contoh: demam denggi).
  • Perkongsian ilmu dan kemahiran antara peserta.
  • Pengukuhan hubungan antara anggota masyarakat.
 5. Kesimpulan:
  • Refleksi terhadap pengalaman gotong-royong.
  • Seruan untuk terus menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan kawasan.
  • Pentingnya gotong-royong sebagai simbol perpaduan dan kerjasama masyarakat.

Berikut pula ada karangan penuh gotong royong hasil daripada draft yang dihasilkan ini:

aktiviti gotong royong

Gotong-royong merupakan sebuah tradisi yang telah lama diamalkan dalam masyarakat Malaysia sebagai satu bentuk kerjasama komuniti. Istilah ini merujuk kepada aktiviti yang dilakukan secara berkumpulan oleh masyarakat setempat untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya berkaitan dengan kebersihan, keindahan, atau pembangunan komuniti. Kegiatan gotong-royong tidak hanya melibatkan kerja-kerja fizikal, tetapi juga memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan sosial antara individu dalam masyarakat.

Perancangan dan persiapan merupakan langkah awal yang penting dalam menjayakan aktiviti gotong-royong. Biasanya, pihak penganjur seperti Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), sekolah, atau organisasi bukan kerajaan (NGO) akan mengambil inisiatif untuk mengatur aktiviti ini. Penentuan tarikh, waktu, dan lokasi gotong-royong harus diputuskan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan keperluan komuniti. Selain itu, penyebaran informasi mengenai aktiviti ini juga perlu dilakukan dengan efektif, sama ada melalui media sosial, pengumuman di masjid atau surau, atau melalui edaran risalah. Persiapan alat-alat seperti penyapu, cat, atau peralatan kebun juga penting agar aktiviti dapat berlangsung lancar.

Pada hari gotong-royong, peserta akan berkumpul di lokasi yang ditetapkan dan melakukan pendaftaran. Aktiviti ini biasanya dimulakan dengan taklimat ringkas oleh penganjur dan kemudian diikuti dengan pembahagian tugas. Tugas-tugas ini mungkin termasuk membersihkan kawasan persekitaran, mengecat bangunan yang usang, atau menanam pokok dan bunga untuk menghijaukan kawasan. Yang menarik, pelbagai lapisan masyarakat seperti penduduk setempat, pelajar, dan sukarelawan akan bekerja bersama-sama, menunjukkan semangat kekitaan yang tinggi. Melalui kerjasama ini, peserta bukan sahaja berkongsi tenaga, tetapi juga berkongsi ilmu dan kemahiran masing-masing.

Kesan daripada aktiviti gotong-royong amatlah signifikan. Pertama, ia secara langsung meningkatkan kebersihan dan keindahan kawasan tersebut. Ini penting kerana kawasan yang bersih dan teratur dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan seperti demam denggi. Selain itu, gotong-royong juga membuka ruang untuk perkongsian ilmu dan pengalaman. Peserta dapat belajar dari satu sama lain, sama ada dari segi teknik menanam, kepentingan kebersihan, atau cara-cara menjaga alam sekitar. Lebih penting lagi, aktiviti ini membantu mengukuhkan hubungan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat, memupuk rasa memiliki terhadap kawasan tempat tinggal serta memperkasa nilai-nilai murni seperti tolong-menolong dan kerjasama.

Secara keseluruhannya, gotong-royong bukan sekadar aktiviti membersih atau membaik pulih, tetapi ia adalah platform yang memperkukuhkan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Melalui gotong-royong, kita dapat melihat bagaimana setiap individu, tanpa mengira latar belakang, dapat bersatu padu demi mencapai tujuan yang sama. Ini menunjukkan bahawa kerjasama dan perpaduan adalah asas pembinaan masyarakat yang harmoni dan berdaya tahan. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyokong dan menghidupkan kembali tradisi gotong-royong sebagai simbol kekuatan dan perpaduan masyarakat Malaysia.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment