Pendaftaran MUET 2023 (Sesi 2)

MUET adalah singkatan bagi Malaysian University English Test. Ia adalah ujian bahasa Inggeris yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dan dijalankan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Ujian ini ditujukan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat pengajian tinggi di Malaysia, seperti universiti dan politeknik.

Pendaftaran MUET Sesi 2 Tahun 2023

Pendaftaran MUET Sesi 2 Tahun 2023 telah dibuka pada 28 Februari 2023 dan akan berakhir pada 4 April 2023. Pelajar yang ingin mengambil ujian ini perlu mendaftar secara online di laman web rasmi MUET di https://muet.mpm.edu.my.

Untuk warganegara Malaysia, yuran pendaftaran adalah sebanyak RM100 manakala bagi bukan warganegara, yuran pendaftaran adalah sebanyak RM350. Pembayaran boleh dibuat melalui pembayaran online atau pembayaran secara tunai di kaunter yang ditetapkan.

Tarikh Ujian Dijalankan

Ujian bertulis untuk MUET Sesi 2 Tahun 2023 akan diadakan pada 15 Julai 2023. Sementara itu, ujian lisan (speaking) akan diadakan pada 13, 14, 15, 19, 20, dan 21 Jun 2023. Calon-calon dikehendaki memilih tarikh ujian lisan yang sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.

Bagi calon yang mendaftar melalui sekolah atau institusi, mereka perlu menggunakan PIN MEC untuk mendaftar secara online. Calon yang mendaftar melalui sekolah atau institusi tidak perlu membayar yuran pendaftaran secara individu kerana pembayaran akan diuruskan oleh pihak sekolah atau institusi yang mendaftarkan mereka.

Seterusnya, calon-calon boleh mencetak slip daftar MUET masing-masing mulai dari 9 Mei 2023. Slip daftar ini perlu dibawa bersama-sama pada hari ujian sebagai bukti bahawa calon tersebut telah mendaftar secara sah.

Oleh itu, bagi pelajar yang ingin mengambil ujian MUET Sesi 2 Tahun 2023, mereka perlu mendaftar sebelum tarikh tutup pendaftaran pada 4 April 2023. Calon-calon juga digalakkan untuk membaca dan memahami maklumat dan jadual ujian yang telah ditetapkan untuk mengelakkan sebarang masalah pada hari ujian.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment