Semakan Keputusan UPKK 2022 / 2023 Secara Online

Para pelajar KAFA yang telah mengambil ujian UPKK (Ujian Penilaian Kelas KAFA) 2023 pasti menantikan keputusan yang akan diumumkan pada 9 Mac 2023.

Semakan UPKK

Terdapat beberapa cara untuk melakukan semakan keputusan UPKK 2023, di antaranya adalah melalui portal online JAKIM atau laman web semakan rasmi JAKIM. Pelajar juga dapat menggunakan Modul Penilaian Kelas KAFA (MPKAFA) untuk menyemak keputusan secara online. Selain itu, semakan keputusan UPKK 2023 juga dapat dilakukan melalui SMS dengan menaip UPKKRESULT Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Sijil Lahir dan hantar ke nombor 15888.

UPKK merupakan singkatan dari Ujian Penilaian Kelas KAFA yang diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk menilai tahap kefahaman pelajar KAFA dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab.

Diharapkan semakan keputusan UPKK 2023 yang dilakukan memberikan kegembiraan dan motivasi kepada pelajar untuk terus meningkatkan prestasi mereka dalam pengajian Islam dan bahasa Arab.

Apa itu UPKK

UPKK merujuk kepada Ujian Penilaian Kelas KAFA yang diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk menilai tahap kefahaman pelajar KAFA dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab. Ujian ini dijalankan setiap tahun dan bertujuan untuk membantu para pelajar dalam memperkukuhkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam dan bahasa Arab. Melalui ujian ini, para pelajar juga dapat menilai tahap pencapaian mereka dan meningkatkan prestasi dalam bidang tersebut.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment