Soalan Matematik Tingkatan 1 + Skema Jawapan

Pada artikel ini kami kongsikan soalan matematik tingkatan 1 untuk anda gunakan sebagai latih tubi dan juga latihan menjawab soalan di rumah mahupun di sekolah.

Soalan ini dibahagikan mengikut bab tersendiri. Anda boleh klik dan lihat file pdf yang tersedia, dan boleh juga terus download soalan ini untuk digunakan pada bila-bila masa yang anda inginkan.

Soalan Matematik Tingkatan 1

Klik setiap pautan di bawah ini mengikut bab yang tersedia.

Contoh Soalan Nombor Nisbah

Soalan:

Ali mempunyai 12 biji epal, 18 biji oren, dan 24 biji pisang. Tentukan nisbah antara jumlah epal, oren, dan pisang yang dimiliki oleh Ali.

Langkah-langkah Penyelesaian:

 1. Mengenalpasti Bilangan: Pertama-tama, kita perlu mengenal pasti jumlah setiap jenis buah yang dimiliki oleh Ali. Iaitu 12 biji epal, 18 biji oren, dan 24 biji pisang.
 2. Mencari Faktor Persekutuan Terbesar (FPT): Langkah seterusnya adalah mencari faktor persekutuan terbesar (FPT) bagi ketiga-tiga bilangan tersebut. FPT bagi 12, 18, dan 24 adalah 6.
 3. Membahagikan dengan FPT: Kemudian, kita akan membahagikan setiap bilangan dengan FPT untuk mendapatkan nisbah yang paling ringkas.
  • 12 ÷ 6 = 2
  • 18 ÷ 6 = 3
  • 24 ÷ 6 = 4
 4. Menentukan Nisbah: Akhirnya, kita boleh menentukan nisbah antara jumlah epal, oren, dan pisang adalah 2:3:4.

Jawapan:

Nisbah antara jumlah epal, oren, dan pisang yang dimiliki oleh Ali adalah 2:3:4.

Penjelasan Tambahan:

Nisbah adalah satu cara untuk membandingkan dua atau lebih bilangan. Ia biasanya digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk matematik, sains, dan kewangan. Dalam contoh ini, kita menggunakan nisbah untuk membandingkan jumlah buah yang dimiliki oleh Ali. Langkah-langkah yang diambil adalah penting untuk memastikan nisbah yang diperolehi adalah yang paling ringkas, dan ini dilakukan dengan mencari FPT dan membahagikan setiap bilangan dengan FPT tersebut.

Semoga contoh ini membantu anda memahami konsep nombor nisbah dengan lebih baik.

Contoh Soalan Faktor dan Gandaan

Soalan 1: Faktor

Tentukan semua faktor bagi nombor 36.

Langkah-langkah Penyelesaian:

 1. Mencari Faktor: Untuk mencari faktor bagi nombor 36, kita perlu mencari semua nombor yang boleh membagi 36 tanpa baki.
 2. Pembahagian: Mulakan dengan nombor 1 dan teruskan hingga ke nombor itu sendiri (dalam kes ini, 36). Jika 36 boleh dibahagi dengan nombor tersebut tanpa baki, maka nombor itu adalah faktor bagi 36.

Jawapan:

Faktor bagi nombor 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36.


Soalan 2: Gandaan

Tentukan lima gandaan pertama bagi nombor 7.

Langkah-langkah Penyelesaian:

 1. Mengenalpasti Nombor Asal: Dalam kes ini, nombor asal adalah 7.
 2. Mencari Gandaan: Gandaan bagi nombor 7 boleh ditemui dengan mengalikan 7 dengan nombor-nombor asli yang berbeza.

Jawapan:

Lima gandaan pertama bagi nombor 7 adalah 7, 14, 21, 28, dan 35.


Penjelasan Tambahan:

 1. Faktor: Faktor adalah nombor yang boleh membagi nombor lain tanpa meninggalkan baki. Dalam contoh pertama, kita mencari faktor bagi nombor 36.
 2. Gandaan: Gandaan adalah hasil daripada pengalian nombor asal dengan nombor-nombor asli yang lain. Dalam contoh kedua, kita mencari gandaan bagi nombor 7.

Kedua-dua konsep ini adalah asas dalam matematik dan sering digunakan dalam pelbagai jenis soalan dan masalah. Memahami bagaimana untuk mencari faktor dan gandaan adalah penting untuk memahami konsep-konsep matematik yang lebih kompleks.

Contoh Soalan Kuasa Dua, Punca Kuasa dua, Kuasa tiga punca kuasa tiga

Soalan 1: Kuasa Dua

Tentukan kuasa dua bagi nombor 9.

Langkah-langkah Penyelesaian:

 1. Mengenalpasti Nombor: Dalam kes ini, nombor yang diberikan adalah 9.
 2. Pengiraan: Kuasa dua bagi nombor 9 adalah 9292.

Jawapan:

92=8192=81


Soalan 2: Punca Kuasa Dua

Apakah punca kuasa dua bagi nombor 49?

Langkah-langkah Penyelesaian:

 1. Mengenalpasti Nombor: Nombor yang diberikan adalah 49.
 2. Pengiraan: Punca kuasa dua bagi 49 adalah 4949​.

Jawapan:

49=749​=7


Soalan 3: Kuasa Tiga

Tentukan kuasa tiga bagi nombor 4.

Langkah-langkah Penyelesaian:

 1. Mengenalpasti Nombor: Dalam kes ini, nombor yang diberikan adalah 4.
 2. Pengiraan: Kuasa tiga bagi nombor 4 adalah 4343.

Jawapan:

43=6443=64


Soalan 4: Punca Kuasa Tiga

Apakah punca kuasa tiga bagi nombor 27?

Langkah-langkah Penyelesaian:

 1. Mengenalpasti Nombor: Nombor yang diberikan adalah 27.
 2. Pengiraan: Punca kuasa tiga bagi 27 adalah 273327​.

Jawapan:

273=3327​=3


Penjelasan Tambahan:

 1. Kuasa Dua: Mengalikan nombor dengan dirinya sendiri.
 2. Punca Kuasa Dua: Mencari nombor yang, apabila dikalikan dengan dirinya sendiri, akan menghasilkan nombor asal.
 3. Kuasa Tiga: Mengalikan nombor dengan dirinya sendiri sebanyak dua kali.
 4. Punca Kuasa Tiga: Mencari nombor yang, apabila dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak dua kali, akan menghasilkan nombor asal.

Memahami konsep-konsep ini adalah penting dalam matematik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga contoh-contoh ini membantu anda dalam memahami konsep Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga, dan Punca Kuasa Tiga dengan lebih jelas.

Soalan Nisbah, Kadar, dan Kadaran

Contoh Soalan Ungkapan Algebra

Contoh Soalan Persamaan Linear

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment