Contoh Soalan Psikometrik dan Jawapan (Untuk SPA) 2024

Soalan psikometrik adalah instrumen penilaian yang digunakan dalam pelbagai konteks, seperti temuduga kerja, untuk mengukur kebolehan, personaliti, dan aspek-aspek lain psikologi seorang individu. Soalan-soalan ini direka untuk menilai bagaimana calon bereaksi dalam situasi tertentu dan juga memaparkan sifat-sifat personaliti mereka. Soalan Psikometrik juga adalah satu penilaian yang digunakan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam di dalam sistem SPA9. Berikut adalah beberapa contoh soalan psikometrik beserta pendekatan dalam menjawabnya:

Contoh Soalan Psikometrik

Berikut adalah beberapa contoh soalan Psikometrik SPA.

Soalan Tentang Sikap terhadap Merokok:

Soalan: “Larangan merokok dikedai makan sangat bagus.”

Jawapan: Setuju / Tidak SetujuSoalan: “Perokok harus dikenakan kompaun tak kurang RM50,000.”

Jawapan: Setuju / Tidak Setuju

Pendekatan: Jawapan ‘positif’ biasanya adalah “SETUJU” untuk menonjolkan nilai-nilai positif dalam konteks masyarakat Malaysia yang mengamalkan larangan merokok di tempat awam.

Soalan Tentang Personaliti:

Contoh: “Saya peka kepada perubahan persekitaran.”

Pilihan Jawapan: Sangat Kerap, Kerap, Tidak Pasti, Kadang-kadang, Tidak Pernah

Pendekatan: Soalan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana seseorang itu peka dan responsif terhadap perubahan yang berlaku di sekeliling mereka.

Soalan Psikometrik SPA

Contoh: “Sekiranya negara lain tidak setuju dengan polisi penting negara Malaysia yang saya sendiri kurang faham, saya tidak semestinya menyokong pendirian negara saya.”

Pilihan Jawapan: Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju

Pendekatan: Soalan ini mungkin bertujuan untuk menguji kesetiaan dan pemahaman seseorang terhadap dasar-dasar negara.

Soalan Lain dari SPA

Contoh: “Saya tercabar oleh kehendak untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada rakan-rakan sekerja.”

Pilihan Jawapan: Sangat Setuju, Setuju, Tidak Pasti, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju

Pendekatan: Soalan ini bertujuan untuk menilai motivasi dan sikap seseorang terhadap persaingan dalam tempat kerja.

Soalan Tentang Etika Kerja

Contoh: “Saya biasanya bekerja sehingga tugas selesai bukannya berhenti setelah tamat masa.”

Pilihan Jawapan: Sangat Menggambarkan Diri Saya, Menggambarkan Diri Saya, Agak Menggambarkan Diri Saya, Tidak Menggambarkan Diri Saya, Sangat Tidak Menggambarkan Diri Saya

Pendekatan: Soalan ini bertujuan untuk menilai dedikasi seseorang terhadap tugas dan tanggungjawab kerja mereka.

Soalan Tentang Sikap Terhadap Kepentingan Negara

Contoh: “Rakyat yang tidak menyokong negara Malaysia patut berhijrah ke negara lain.”

Pilihan Jawapan: Sangat Setuju, Setuju, Tak pasti, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju

Pendekatan: Soalan ini mungkin bertujuan untuk menguji pandangan seseorang terhadap patriotisme dan kesetiaan kepada negara.

Soalan Tentang Kecenderungan Peribadi:

Contoh: “Saya merasa ingin tahu tingkah laku seseorang.”

Pilihan Jawapan: Sangat Kerap, Kerap, Tak pasti, Kadang-Kadang, Tidak Pernah

Pendekatan: Soalan ini mungkin bertujuan untuk menilai minat seseorang dalam memahami dan mengkaji tingkah laku manusia.

Soalan Tentang Pendapat Terhadap Penipuan

Contoh: “Seseorang pekerja harus dipecat jika majikan mengetahui pekerja itu berbohong.”

Pilihan Jawapan: Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju

Pendekatan: Soalan ini bertujuan untuk menilai pandangan seseorang terhadap integriti dan kejujuran dalam tempat kerja.

Untuk contoh soalan lain, boleh layari Contoh Psikometrik (Lengkap)

Penilaian psikometrik ini tidak hanya menilai pengetahuan atau kefahaman seseorang tentang topik tertentu, tetapi lebih kepada mengukur sifat-sifat peribadi, pendirian, dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu tersebut. Oleh itu, penting bagi calon untuk memahami bukan hanya jawapan yang ‘betul’ dalam konteks soalan, tetapi juga bagaimana jawapan tersebut mencerminkan personaliti dan nilai mereka sendiri.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment