Cara Tebus Baucar Buku Melalui DELIMa 2024

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan penuh rasa syukur ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, atas pengumuman pemberian baucar buku RM50 kepada murid Tahun 4 hingga Tahun 6, serta RM100 kepada murid sekolah menengah, penuntut di institusi pendidikan tinggi, dan pelajar di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Pengumuman ini mencerminkan keprihatinan beliau terhadap kepentingan menyemai minat membaca dalam kalangan generasi muda di Malaysia.

Kepentingan Membaca dalam Kalangan Generasi Muda

Budaya membaca adalah asas kepada pembentukan masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan luas. Dalam era digital yang serba canggih ini, membaca masih memegang peranan penting dalam memperkaya ilmu dan memperluas pandangan hidup. Dengan pemberian baucar buku ini, diharapkan murid dan pelajar akan lebih terdorong untuk membaca dan mengembangkan pengetahuan mereka dalam pelbagai bidang. Ini juga selaras dengan usaha KPM yang berterusan dalam mempertingkatkan budaya membaca di kalangan murid dan pelajar melalui pelbagai program galakan di setiap peringkat pendidikan.

Cara Tebus Baucer Buku

Baucar buku yang diumumkan ini akan mula disalurkan kepada murid dan pelajar institusi pendidikan di bawah KPM pada Jumaat, 31 Mei 2024, jam 2.00 petang. Proses pemberian baucar ini akan dijalankan melalui aplikasi DELIMa, dan berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh murid dan pelajar:

  1. Log masuk ke aplikasi DELIMa menggunakan ID dan kata laluan DELIMa masing-masing. Selepas log masuk, klik pada ikon Kota Buku Digital.
  2. Setelah masuk ke Kota Buku Digital, daftar akaun. Kredit baucar akan dipaparkan di akaun setelah pendaftaran selesai.
  3. Pilih judul buku yang disukai daripada pelbagai pilihan yang ada, dengan keutamaan diberikan kepada judul-judul yang dicadangkan dalam JUDUL CADANGAN MADANI.
  4. Selesai memilih buku, daftar keluar (checkout) dan pilih pilihan bayaran menggunakan kredit e-kedai (e-store credit).
  5. Buku yang dibeli akan dihantar terus ke alamat yang didaftarkan.

Dengan langkah-langkah ini, proses pembelian buku menggunakan baucar buku dianggap selesai.

Impak Positif Pemberian Baucar Buku

Pemberian baucar buku ini adalah satu langkah ke hadapan dalam usaha melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing. Ini juga merupakan sebahagian daripada inisiatif untuk memperkaya minda generasi muda Malaysia dengan ilmu pengetahuan yang luas dan pelbagai. Minat membaca yang disemai sejak awal akan membantu membentuk individu yang lebih kritis, kreatif, dan inovatif.

Harapan dan Masa Depan

Diharapkan dengan pemberian baucar buku ini, murid dan pelajar akan lebih berminat untuk membaca dan mengembangkan pengetahuan mereka. Langkah ini adalah sebahagian daripada usaha untuk melahirkan generasi pewaris masa hadapan yang berilmu dan berdaya saing. Minat membaca yang disemai sejak awal akan membantu membentuk individu yang lebih kritis, kreatif, dan inovatif.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment