Permohonan Program Anak Permata Negara 2025

Program Anak PERMATA Negara menawarkan pelbagai keistimewaan yang memberi manfaat besar kepada perkembangan kanak-kanak.

Berikut adalah beberapa keistimewaan utama program ini:

 1. Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak yang Holistik dan Menyeluruh Program ini menyediakan persekitaran yang menyeluruh untuk perkembangan kanak-kanak, merangkumi aspek fizikal, emosi, sosial, dan kognitif.
 2. Kurikulum Bersepadu Menggunakan kurikulum yang menggabungkan asas asuhan yang lengkap dan pendidikan awal yang holistik, memastikan kanak-kanak mendapat pengalaman pembelajaran yang seimbang.
 3. Pedagogi Belajar Melalui Bermain Pendekatan ini memastikan kanak-kanak belajar melalui pengalaman bermain, yang merupakan kaedah semula jadi bagi kanak-kanak untuk meneroka dan memahami dunia sekeliling mereka.
 4. Konsep 3E: Exploring, Experimenting, Experiencing Program ini menekankan tiga konsep utama dalam proses pembelajaran: Meneroka (Exploring), Membuat Eksperimen (Experimenting), dan Mengalami (Experiencing). Ini membantu kanak-kanak membina kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
 5. Kolaborasi Antara Ibu Bapa, Pendidik dan Anak Program ini melibatkan penglibatan aktif ibu bapa dalam proses pembelajaran anak mereka, memastikan kolaborasi yang berkesan antara ibu bapa, pendidik, dan kanak-kanak.

Syarat Kelayakan

Untuk memastikan kanak-kanak layak menyertai program ini, beberapa syarat perlu dipenuhi:

 1. Warganegara Malaysia Anak yang memohon mesti merupakan warganegara Malaysia.
 2. Umur Kanak-kanak berumur 4 tahun ke bawah layak memohon.
 3. Pendapatan Isi Rumah Keutamaan diberikan kepada keluarga yang mempunyai pendapatan isi rumah RM4,000.00 dan ke bawah.

Dokumen Wajib Disertakan Bersama Borang Permohonan

Untuk memastikan permohonan diproses dengan lancar, pastikan dokumen-dokumen berikut disertakan bersama borang permohonan:

 1. Salinan Surat Beranak Salinan surat beranak anak perlu disertakan.
 2. Salinan MyKid Jika ada, sertakan salinan MyKid anak.
 3. Salinan Buku Kesihatan Anak Sertakan salinan muka surat hadapan dan rekod vaksin buku kesihatan anak.
 4. Salinan Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga Salinan kad pengenalan ibu bapa atau penjaga yang telah disahkan perlu disertakan.
 5. Salinan Pendapatan Ibu Bapa/Penjaga Sertakan salinan pendapatan ibu bapa atau penjaga yang telah disahkan.
 6. Surat Pengesahan Tidak Bekerja/Bekerja Sendiri Jika ibu bapa atau penjaga tidak bekerja atau bekerja sendiri, sertakan surat pengesahan yang relevan.

Cara Permohonan Program Anak Permata Negara 2025

Cara permohonan adalah seperti berikut:

Dapatkan borang permohonan dan isi dengan lengkap kemudian hantar ke Pusat Anak Permata yang anda pohon.

Nota Penting

Pastikan borang permohonan yang lengkap diisi dihantar ke Pusat Anak PERMATA Negara yang dimohon. Proses permohonan ini penting untuk memastikan anak anda mendapat tempat dalam program yang berprestij ini.

Dengan menyertai Program Anak PERMATA Negara, anak anda akan mendapat permulaan yang terbaik dalam pendidikan awal kanak-kanak, memastikan mereka berkembang dalam persekitaran yang menyokong dan merangsang. Jangan lepaskan peluang ini untuk memberikan yang terbaik kepada anak anda.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment