EPSA Login: Daftar e-Pembelajaran Sektor Awam

E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) adalah sebuah inisiatif Kerajaan Malaysia yang dikendalikan oleh INTAN (Institut Tadbiran Awam Negara). EPSA dirancang untuk mempromosikan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di kalangan kakitangan awam Malaysia, bertujuan untuk pembelajaran berterusan dan sepanjang hayat. Program ini memastikan setiap penjawat awam, sama ada mereka masih berkhidmat, sebelum atau selepas perkhidmatan, mempunyai akses kepada pelbagai kursus pembelajaran dalam talian yang berkualiti​​​​.

Apa itu EPSA

EPSA menyediakan platform pembelajaran dalam talian untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan kakitangan awam. Ini termasuk pelbagai kursus yang merangkumi topik-topik seperti Bahasa, Etika dan Integriti, Hal Ehwal Islam, Kepimpinan, Pembangunan Kendiri, Pendidikan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)​​. Tujuan utama EPSA adalah untuk memastikan bahawa kakitangan awam dapat terus berkembang dalam karier mereka melalui pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses.

Login EPSA

Untuk mengakses kursus yang ditawarkan oleh EPSA, penjawat awam perlu log masuk ke portal EPSA di https://www.epsa.gov.my/login/

Mereka yang belum mempunyai akaun boleh mendaftar di laman web EPSA. Jika ada masalah semasa log masuk atau lupa kata laluan, pengguna boleh menghubungi bantuan teknikal EPSA atau menggunakan butang “Forgot Password” untuk mendapatkan kata laluan baharu​​​​.

login epsa

Cara Daftar Kursus

Pendaftaran kursus di EPSA boleh dilakukan;

  1. melalui portal Setelah log masuk di https://www.epsa.gov.my/login/
  2. pengguna boleh melayari katalog kursus dan memilih kursus yang diinginkan.
  3. Pengguna harus mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh jabatan masing-masing untuk pendaftaran kursus, terutama untuk penjawat awam dari sektor tertentu seperti polis.
  4. Setiap kursus mungkin mempunyai keperluan pendaftaran tersendiri yang perlu diikuti​​​​.

No untuk Dihubungi

Untuk pertanyaan lanjut atau bantuan mengenai EPSA, termasuk masalah teknikal, pendaftaran kursus, atau pertanyaan umum, kakitangan awam boleh menghubungi:

  • EPSA® Helpdesk Email: esupport@intanbk.intan.my
  • Nombor Telefon: 03-2084 7689 (Jam Operasi: 9.00 pagi – 4.00 petang)
  • Nombor Telefon Alternatif: 7713 / 7714 / 7809​​​​.

Keberkesanan EPSA dalam menyediakan sumber pembelajaran dalam talian adalah penting dalam memastikan bahawa penjawat awam Malaysia sentiasa berada di barisan hadapan dalam pengetahuan dan kemahiran, sejajar dengan perkembangan semasa dan keperluan kerja mereka. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen kerajaan Malaysia dalam memanfaatkan teknologi untuk pembangunan modal insan sektor awam.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment