Permohonan WTU MARA Universiti Terbaik Dunia 2023

Program WTU 2023 merupakan inisiatif oleh MARA yang dirancang untuk membantu pelajar berbakat melanjutkan pengajian mereka di peringkat ijazah sarjana muda di universiti paling prestij di dunia. Program ini diwujudkan dengan matlamat untuk menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dan mampu bersaing di arena antarabangsa.

Kelayakan untuk Memohon

Untuk layak memohon, pemohon serta ibu atau bapa (sekurang-kurangnya salah seorang) mesti bumiputera dan warganegara Malaysia. Pada akhir tahun 2023, pemohon untuk peringkat pengajian ijazah sarjana muda harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun. Pemohon tidak boleh mempunyai kelayakan akademik bagi peringkat yang dimohon dan perlu mendapat pengesahan kesihatan daripada doktor bertauliah untuk melanjutkan pengajian di luar negara.

Pemohon tidak boleh menerima sebarang bantuan kewangan atau tajaan dari MARA atau agensi lain untuk pengajian di peringkat yang sama. Pemohon, ibu, bapa, penjaga dan pasangan tidak boleh disenarai hitam atau sedang dikenakan tindakan undang-undang oleh MARA. Pemohon juga tidak boleh pernah ditamatkan bantuan oleh mana-mana penaja atas sebab tindakan disiplin, tindakan undang-undang negara atau pernah diberhentikan oleh mana-mana institusi pengajian atas masalah akademik dan disiplin.

wtu mohon

Jangka Masa Pinjaman

Bagi pemohon baru, jangka masa pinjaman ditentukan berdasarkan tempoh pengajian sebenar. Bagi pemohon yang sedia ada, baki tempoh pengajian harus tidak kurang dari 1 tahun.

Cara Memohon

Permohonan boleh dibuat secara online di https://educationloan.mara.gov.my dari 11 Julai hingga 21 Julai 2023 sehingga jam 11.59 malam. Pemohon perlu memastikan semua maklumat diisi dengan lengkap dan permohonan yang tidak lengkap atau lewat tidak akan diproses. Setelah permohonan dihantar, ia tidak boleh diubah atau dikemaskini.

Pemohon disarankan untuk sentiasa memantau status permohonan mereka melalui sistem Myeduloan di https://educationloan.mara.gov.my. Pemohon yang berjaya perlu mencetak dan menghantar dokumen yang berkaitan kepada MARA.

Untuk Pertanyaan

Untuk sebarang pertanyaan berkenaan program ini atau masalah teknikal, sila hubungi kami melalui emel di wtu@mara.gov.my atau ictbpp@mara.gov.my (untuk masalah teknikal semasa permohonan) antara jam 9.00 pagi hingga 4.30 petang.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment