Semakan MAIPS: Status Permohonan Bantuan

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS) mempunyai peranan penting dalam pengurusan dan pengagihan zakat di negeri Perlis. Organisasi ini bertanggungjawab dalam mengumpul dan mengagihkan zakat kepada golongan yang layak dan memerlukan bantuan. Tugas ini dijalankan dengan mengikut prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan, memastikan bahawa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan​​.

Cara Semakan MAIPS

Bagi individu yang ingin mengetahui status permohonan bantuan zakat melalui MAIPS, mereka boleh melakukan semakan melalui laman web MAIPS di sini http://zakat.maips.gov.my/asnaf/semak.aspx.

Proses semakan ini dilakukan dengan memasukkan nombor kad pengenalan di laman web ​​ dan kemudian menekan butang semak yang disediakan​​.

semakan maips

Jenis Bantuan MAIPS

MAIPS menawarkan pelbagai jenis skim agihan zakat, yang merangkumi:

 1. Skim Agihan Sara Hidup
 2. Skim Agihan Sarahidup Bulanan
 3. Skim Agihan Perubatan
 4. Skim Agihan Persekolahan Rendah / Menengah
 5. Skim Agihan Program Peningkatan Ekonomi Asnaf
 6. Skim Agihan Bekalan Elektrik / Air
 7. Skim Agihan baik pulih rumah / Bina Baru
 8. Skim Agihan Mikro Baik pulih rumah
 9. Skim Agihan Bencana
 10. Skim Agihan kecemasan Ibnu Sabil
 11. Skim Agihan Saguhati Motivasi Memeluk Islam
 12. Skim Agihan Pelajaran Serta Merta IPT
 13. Skim Agihan Zakat Pelajaran Dermasiswa Luar Negara (Timur tengah)
 14. Skim Agihan Aktiviti Dakwah dan Kemasyarakatan MAIPs

Skim-skim ini direka untuk menangani pelbagai keperluan masyarakat yang memerlukan bantuan, dari aspek keperluan asas seperti sara hidup, pendidikan, kesihatan, hingga kepada bantuan dalam situasi kecemasan dan bencana​​.

Nombor MAIPS untuk Dihubungi

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut berkenaan dengan perkhidmatan atau bantuan yang disediakan oleh MAIPS, orang awam boleh menghubungi mereka melalui beberapa talian telefon yang tersedia:

 • 04-9794439
 • 04-9794434
 • 04-9794438

Selain itu, mereka juga boleh menghubungi MAIPS melalui faks pada nombor 04-9782400 atau melalui emel di feedback@maips.gov.my​.

Melalui peranan dan perkhidmatannya, MAIPS berusaha untuk memastikan pengagihan zakat dijalankan dengan adil dan efisien, sekaligus membantu meningkatkan kualiti hidup golongan yang memerlukan di Perlis.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment