Semakan MQA (Status Akreditasi IPT di Malaysia)

Semakan status akreditasi oleh MQA (Malaysian Qualifications Agency) adalah satu proses yang penting bagi pelajar dan institusi pendidikan tinggi di Malaysia. MQA bertanggungjawab memastikan bahawa program-program akademik yang ditawarkan oleh institusi pendidikan adalah berkualiti dan diiktiraf oleh pihak berkuasa. Dalam artikel ini, kita akan melihat cara untuk membuat semakan MQA, kepentingan semakan ini, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelajar dan institusi.

Apa Itu MQA?

Malaysian Qualifications Agency (MQA) adalah badan yang bertanggungjawab untuk mengakreditasi program akademik di Malaysia. Akreditasi oleh MQA memastikan bahawa program-program yang ditawarkan oleh institusi pendidikan mematuhi standard dan kualiti yang ditetapkan. Ini penting bagi memastikan graduan yang dihasilkan mempunyai kelayakan yang diiktiraf dan relevan dengan industri.

Kepentingan Semakan MQA

Untuk Pelajar

 1. Pengiktirafan Kelayakan: Dengan memastikan program yang diambil diakreditasi oleh MQA, pelajar dapat yakin bahawa kelayakan mereka akan diiktiraf oleh majikan dan institusi lain.
 2. Kualiti Pendidikan: Akreditasi MQA menjamin bahawa program akademik tersebut mematuhi standard pendidikan yang tinggi.
 3. Peluang Kerjaya: Graduan dari program yang diakreditasi lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan kerana kelayakan mereka diiktiraf secara rasmi.

Untuk Institusi

 1. Reputasi: Institusi yang menawarkan program yang diakreditasi oleh MQA akan mempunyai reputasi yang baik di kalangan pelajar dan majikan.
 2. Penambahbaikan Berterusan: Proses akreditasi membantu institusi meningkatkan kualiti program akademik mereka.
 3. Kepercayaan Pelajar: Pelajar lebih cenderung untuk memilih institusi yang menawarkan program yang diakreditasi kerana keyakinan terhadap kualiti pendidikan yang ditawarkan.

Cara Membuat Semakan MQA

Semakan Melalui Laman Web MQA

Cara paling mudah untuk membuat semakan MQA adalah melalui laman web rasmi MQA. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat semakan:

 1. Layari Laman Web Rasmi MQA: Pergi ke www.mqa.gov.my atau https://www2.mqa.gov.my/mqr/
 2. Cari Menu Semakan Akreditasi: Klik pada menu ‘Semakan Akreditasi’ atau ‘MQA Online Services’.
 3. Masukkan Butiran Program: Masukkan nama program atau institusi yang ingin anda semak.
 4. Lihat Keputusan Semakan: Keputusan semakan akan dipaparkan, termasuk status akreditasi dan maklumat lain yang berkaitan.
mqa semakan

Semakan Melalui Sistem eSisraf

MQA juga menyediakan sistem eSisraf untuk semakan status akreditasi. Sistem ini boleh diakses melalui laman web MQA. Berikut adalah langkah-langkahnya:

 1. Akses eSisraf: Pergi ke eSisraf MQA.
 2. Log Masuk atau Daftar Akaun: Log masuk jika anda sudah mempunyai akaun, atau daftar akaun baru jika belum.
 3. Masukkan Maklumat yang Diperlukan: Masukkan maklumat seperti nama program, institusi, atau nombor rujukan.
 4. Semak Status Akreditasi: Keputusan semakan akan dipaparkan di skrin anda.

Soalan Lazim Mengenai Semakan MQA

Bagaimana Jika Program Saya Tidak Diakreditasi?

Jika program anda tidak diakreditasi oleh MQA, anda perlu berhati-hati kerana ini bermaksud kelayakan anda mungkin tidak diiktiraf secara rasmi. Anda boleh menghubungi institusi anda untuk mendapatkan penjelasan atau mencari program lain yang diakreditasi.

Adakah Semua Program Perlu Diakreditasi oleh MQA?

Tidak semua program perlu diakreditasi oleh MQA. Namun, kebanyakan program akademik yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi di Malaysia perlu mendapat akreditasi untuk memastikan kualiti dan pengiktirafan rasmi.

Bolehkah Saya Membuat Semakan MQA untuk Program Luar Negara?

MQA juga menyediakan maklumat mengenai program luar negara yang diiktiraf di Malaysia. Anda boleh membuat semakan melalui laman web MQA atau eSisraf untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengiktirafan program luar negara.

Apakah Langkah Jika Saya Mendapati Program Saya Tidak Tersenarai dalam MQA?

Jika program anda tidak tersenarai dalam MQA, anda dinasihatkan untuk menghubungi institusi anda untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Anda juga boleh menghubungi MQA untuk mendapatkan nasihat mengenai langkah seterusnya.

Kesimpulan

Semakan status akreditasi MQA adalah satu langkah penting yang perlu diambil oleh semua pelajar dan institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Dengan memastikan program yang diambil atau ditawarkan diakreditasi oleh MQA, pelajar dapat menjamin kualiti pendidikan dan pengiktirafan kelayakan mereka. Bagi institusi, akreditasi MQA membantu meningkatkan reputasi dan kualiti program yang ditawarkan. Semoga panduan ini membantu anda dalam membuat semakan MQA dengan mudah dan berkesan.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment