Semakan SBP Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 (Kemasukan 2024)

Sekolah Berasrama Penuh (SBP) merupakan salah satu pilihan utama bagi para ibu bapa yang ingin memberikan pendidikan berkualiti tinggi kepada anak-anak mereka. SBP menawarkan peluang pembelajaran yang intensif dan menyeluruh, sering kali menarik minat pelajar yang cemerlang dan berpotensi tinggi dari seluruh Malaysia. Proses semakan keputusan kemasukan ke SBP untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 adalah proses yang ditunggu-tunggu oleh ramai pelajar dan ibu bapa setiap tahun.

Cara Semakan SBP Tingkatan 1 dan 4

Proses semakan untuk SBP Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 bagi tahun 2024 dilakukan secara online melalui portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Tarikh semakan keputusan biasanya diumumkan selewat-lewatnya pada 1 Mac 2024. Pelajar dan ibu bapa boleh mengakses portal

semakan sbp

Selain semakan keputusan asas, terdapat juga proses e-Rayuan untuk calon yang tidak berjaya mendapat tempat. E-Rayuan boleh dilakukan melalui portal yang sama, dan tarikh untuk e-Rayuan biasanya dibuka serentak dengan pengumuman keputusan dan ditutup beberapa minggu selepas itu. Pelajar yang ingin membuat e-Rayuan perlu memastikan semua maklumat dan dokumen disiapkan dengan lengkap untuk meningkatkan peluang mereka diterima dalam ambilan kedua.

Nombor untuk Dihubungi

Untuk sebarang pertanyaan atau masalah teknis yang dihadapi semasa proses semakan atau e-Rayuan, pelajar dan ibu bapa boleh menghubungi talian hot Kementerian Pendidikan Malaysia di 03-83217400. Talian ini disediakan untuk membantu memudahkan proses semakan dan memastikan semua pertanyaan terjawab dengan efisien.

Proses kemasukan ke SBP memang kompetitif dan memerlukan persediaan serta perhatian kepada detail yang cermat. Oleh itu, sangat penting bagi pelajar dan ibu bapa untuk sentiasa mengikuti tarikh penting dan memastikan semua maklumat yang diperlukan adalah tepat dan terkini.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment