eKasih : Semakan Status dan Cara Permohonan 2024

eKasih adalah suatu sistem yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sebagai pangkalan data bersepadu yang bertujuan untuk membantu isi rumah yang berada dalam kategori miskin. Ia merupakan satu inisiatif yang penting dalam merancang, melaksanakan, dan memantau program-program yang bertujuan membasmi kemiskinan di negara ini.

Sistem eKasih ini memiliki nilai yang sangat besar bagi kementerian dan agensi-agensi yang terlibat dalam usaha memerangi kemiskinan. Dengan adanya eKasih, mereka dapat mengakses data yang lengkap mengenai individu-individu yang memerlukan bantuan dan program-program yang mereka terima.

eKasih pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008, setelah adanya perbincangan dalam mesyuarat jemaah menteri pada bulan Oktober 2007. Ia dibentuk sebagai respons terhadap keperluan yang semakin meningkat untuk memahami dan mengendalikan isu kemiskinan di Malaysia dengan lebih sistematik.

Apa itu eKasih?

eKasih adalah singkatan daripada “Bank Data Kemiskinan Nasional”. Ia adalah pangkalan data yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan yang merangkumi maklumat asas mengenai individu-individu, program bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR), serta segala maklumat berkaitan pemohonan bantuan dan penilaian keberkesanan program-program bantuan yang diberikan.

Komponen data eKasih terbahagai kepada beberapa bahagian, termasuk maklumat asas mengenai Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR), maklumat tentang lokasi kediaman, pendidikan, kemahiran dan pekerjaan, pemilikan harta, kesihatan, pendapatan, serta bantuan yang diterima.

Cara Pendaftaran dan Permohonan eKasih

Proses pendaftaran dan permohonan eKasih boleh dijalankan melalui beberapa cara yang berikut:

  1. Hadirkan Diri ke Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) Berhampiran Anda: Anda boleh menghadiri pejabat PPN yang terdekat untuk mendaftar dan memohon eKasih.
  2. Hadirkan Diri ke Pejabat Daerah di Kawasan Anda: Pejabat Daerah juga merupakan tempat yang boleh anda kunjungi untuk mendaftar dan memohon eKasih.
  3. Melalui Pemimpin Tempatan, JPKK, atau JPKKP: Anda juga boleh memohon melalui Pemimpin Tempatan atau pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam kawasan anda.
  4. Pendaftaran Langsung ke PPN atau Pejabat Daerah: Cara yang paling mudah dan senang adalah dengan menghadiri PPN atau Pejabat Daerah yang berdekatan dengan anda untuk mendaftar.

Cara Semakan Pendaftaran eKasih

Anda boleh memeriksa status permohonan anda dengan mudah melalui pautan ini: https://ekasih.icu.gov.my/ekasih/Semakan/CarianAwam/Pages/default.aspx. Selain itu, anda juga boleh menghubungi ICU JPM melalui Pejabat Pembangunan Negeri (PPN – Bahagian/Unit Kesejahteraan Rakyat).

Ciri-ciri eKasih adalah seperti berikut:

  1. Portal Semakan Status Kemiskinan Secara Online: Ia membolehkan individu-individu yang memerlukan bantuan menyemak status kemiskinan mereka dengan mudah melalui portal atas talian.
  2. Menyelerasa Maklumat Bantuan: eKasih membantu dalam pengurusan bantuan dengan lebih cekap, memastikan bantuan diberikan kepada yang memerlukan.
  3. Mengemaskini Maklumat Kemiskinan Secara Online: Maklumat yang terkandung dalam eKasih adalah semakin dikemaskini, memastikan ketepatan dan keberkesanan program-program bantuan.
  4. Mengira Status Kemiskinan (Miskin/Miskin Tegar) Secara Automatik: eKasih dapat mengira status kemiskinan secara automatik berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).
  5. Menjana Report dan Statistik Kemiskinan: eKasih membolehkan pihak berkuasa menghasilkan laporan dan statistik mengenai kemiskinan, yang berguna untuk perancangan dan pengambilan keputusan.
  6. Poverty Mapping dan Pemantauan Kemiskinan: Ia memungkinkan pihak berkuasa untuk membuat pemetaan kemiskinan dan pemantauan yang lebih berkesan.

Syarat Layak eKasih 2023

Untuk menjadi layak memohon bantuan melalui eKasih pada tahun 2023, terdapat satu jadual yang telah disediakan oleh Unit Perancang Ekonomi sebagai rujukan. Anda boleh menilai kelayakan anda berdasarkan pendapatan per kapita yang anda perolehi, jika ia adalah di bawah garis panduan dalam jadual tersebut.

Bolehkah Saya Mendaftarkan Bagi Pihak Orang Lain?

Ya, anda boleh mendaftarkan bagi pihak orang lain, asalkan mereka berpendapatan di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK), seperti yang tertera dalam jadual rujukan. KIR atau Ketua Isi Rumah merujuk kepada individu yang bertanggungjawab dalam menjaga kebajikan ahli-ahli yang tinggal di dalam rumah. AIR pula merujuk kepada ahli isi rumah yang tinggal di dalam rumah tersebut.

Dengan adanya eKasih, kerajaan Malaysia dapat menyediakan bantuan yang lebih berkesan kepada golongan yang memerlukan, membantu mereka untuk mengatasi cabaran kemiskinan, dan meningkatkan taraf kehidupan mereka.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment