SSDM: Login Sistem Sahsiah Diri Murid 2024

Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM) merupakan inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk merekod dan menguruskan sahsiah diri murid di sekolah. Sistem ini tidak hanya berkaitan dengan perekodan sikap atau peribadi murid yang negatif, tetapi juga mencakupi aspek positif.

Apa Itu SSDM?

SSDM adalah modul yang berada di bawah Modul Pengurusan Murid. Ia berkait rapat dengan APDM sekolah yang perlu diisi oleh para guru untuk maklumat para pelajar. Data murid dari sistem ini dihubungkan dengan data dari APDM. Oleh itu, penting bagi guru-guru mengemaskini maklumat yang benar dan tepat ke dalam sistem APDM terlebih dahulu.

Objektif SSDM

Objektif utama SSDM adalah untuk membentuk sahsiah dan jati diri murid dengan menggalakkan murid dalam mengamalkan nilai-nilai murni dan pekerti mulia di dalam kehidupan seharian. Ia membantu dalam penyediaan maklumat yang perlu dikemaskini secara langsung dan membantu dalam mengatasi dan mengawal masalah disiplin murid dengan lebih berkesan.

Pengenalan SSDM

SSDM pada asalnya dikenali sebagai Sistem Salahlaku Disiplin Murid. Namun, seiring dengan penambahbaikan yang dilakukan, nama sistem ini telah berubah kepada Sistem Sahsiah Diri Murid. SSDM kini tidak hanya mencatat salahlaku disiplin pelajar, tetapi juga mencatatkan amalan terpuji yang telah dilakukan oleh murid.

Kategori Pengguna SSDM

SSDM boleh diakses oleh empat kategori pengguna, iaitu:

  1. Sekolah
  2. Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)
  3. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)
  4. Bahagian Pengurusan Harian Sekolah (BPSH)

Tugas Utama SSDM

Tugas utama SSDM adalah:

  • Merekod kes-kes salahlaku/perilaku baik murid
  • Menyimpan perincian maklumat murid dan sekolah
  • Menjana dan memaparkan laporan statistik salahlaku dan amalan baik murid
  • Menjana surat amaran ponteng mengikut tahap

Tujuan Sistem Diperkenalkan

Tujuan utama SSDM diperkenalkan adalah untuk merekod salahlaku pelajar/amalan murni ketika berada di sekolah. Dengan rekod ini, semua pihak yang berkenaan dapat mengakses data salahlaku/nilai murni pelajar bagi tujuan mengawal dan mengatasi masalah disipin di kalangan murid atau sebagai rekod sahsiah diri terpuji yang dipunyai murid.

Cara Login SSDM

Untuk mengakses SSDM, guru-guru boleh menggunakan link berikut:

  • https://ssdm.moe.gov.my/.
  • Bagi ‘ID Pengguna’ dan ‘Kata Laluan’, sila rujuk kepada pentadbir sekolah masing-masing.

Soalan Lazim (FAQ)

1. Apakah tujuan utama SSDM diperkenalkan?

Tujuan utama SSDM diperkenalkan adalah untuk merekod salahlaku pelajar/amalan murni ketika berada di sekolah. Dengan rekod ini, semua pihak yang berkenaan dapat mengakses data salahlaku/nilai murni pelajar bagi tujuan mengawal dan mengatasi masalah disipin di kalangan murid atau sebagai rekod sahsiah diri terpuji yang dipunyai murid.

2. Siapa yang boleh mengakses SSDM?

SSDM boleh diakses oleh empat kategori pengguna, iaitu Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD), Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), dan Bahagian Pengurusan Harian Sekolah (BPSH).

3. Bagaimana cara untuk log masuk ke dalam SSDM?

Untuk mengakses SSDM, guru-guru boleh menggunakan link berikut: https://ssdm.moe.gov.my/. Bagi ‘ID Pengguna’ dan ‘Kata Laluan’, sila rujuk kepada pentadbir sekolah masing-masing.

4. Apakah tugas utama SSDM?

Tugas utama SSDM adalah merekod kes-kes salahlaku/perilaku baik murid, menyimpan perincian maklumat murid dan sekolah, menjana dan memaparkan laporan statistik salahlaku dan amalan baik murid, serta menjana surat amaran ponteng mengikut tahap.

5. Apakah objektif SSDM?

Objektif utama SSDM adalah untuk membentuk sahsiah dan jati diri murid dengan menggalakkan murid dalam mengamalkan nilai-nilai murni dan pekerti mulia di dalam kehidupan seharian. Ia membantu dalam penyediaan maklumat yang perlu dikemaskini secara langsung dan membantu dalam mengatasi dan mengawal masalah disiplin murid dengan lebih berkesan.

Untuk maklumat lanjut mengenai SSDM, sila rujuk kepada manual penggunaan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment